Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4♦
1. 20. gadsimta rakstnieki 1♦
2. Zinātnieki un to atklājumi 20. gs. 1♦
3. Zinātne 20. gs. pirmajā pusē 2♦