Uzdevumi

1. Pilsoniskā audzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Patriotiskā audzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Patriotiskā audzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Patriotiskā audzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Patriotiskā audzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Pilsoniskā audzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

0♦
7. Saskarsme

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Verbālā saziņa

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. Verbālā saziņa

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Verbālā komunikācija

Grūtības pakāpe: vidēja

0♦
11. Saskarsmes kultūra

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
12. Saskarsmes kultūra

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
13. Neverbālā saziņa

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
14. Neverbālā komunikācija

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
15. Saskarsmes telpa

Grūtības pakāpe: vidēja

0♦
16. Skolēnu izpēte

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Metodiskie materiāli