Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

13♦
1. Izvēlies pēckara saimniecības raksturojumu 1♦
2. Nosaki rūpniecību raksturojoša attēla atbildi 1♦
3. Savieto rūpniecības nozares ar to produkciju 3♦
4. Analizē statistikas datus par rūpniecības nozarēm 2♦
5. Izvēlies pareizo krīzes ietekmes skaidrojumu 1♦
6. Vērtē avota tekstu par ārējo tirdzniecību 3♦
7. Nosaki pareizos fotogrāfiju aprakstus 2♦