Uzdevums:

4♦
Nosaki, kuri izteikumi un apgalvojumi ir pareizi, kuri - nē. Izvēlies un atzīmē pareizo atbildes variantu!
  
Nr.p.k.
Teātru raksturojums
Atbilde
1.
20. - 30. gados Latvijā strauji auga sporta popularitāte.
2.
Valsts attieksmei pret sportu ir būtiska loma tā izaugsmē.
3.
Latvijā 20. - 30. gados bija attīstīti komandu sporta veidi.
4.
Vladimirs Petrovs bija izcils soļotājs.
 
Atsauce:
Latvijas kultūras vēsture./ Inga Sarma. - Rīga: RaKa, 2003., 280 lpp.
Latvijas vēsture. 20. gadsimts./ Ineša Feldmaņa red.- Rīga: Jumava, 2005., 443. lpp.

Lai risinātu uzdevumus, lūdzu reģistrējies!

Ātra reģistrācija: