Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

14♦
1. Raksturo preses izdevumus attēlos 2♦
2. Savieto preses izdevumu ar tā raksturojumu 3♦
3. Raksturo preses izdevuma attēlu 1♦
4. Papildini tekstu par latviešu rakstu valodu 6♦
5. Atbildi jautājumus par preses izdevumiem 2♦