5.
jūnijā
Eksāmens MATEMĀTIKĀ 9. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

 
Savrupināts pielikums, savrupināta pielikuma grupa
 
Pielikums ir teikuma palīgloceklis, kas izteikts ar lietvārdu un saskaņots ar paskaidrojamo vārdu dzimtē, skaitlī un locījumā.

Pielikums parasti nosauc:
* profesiju skolotāja Anna Bērziņa;
* radniecību brālis Tomass;
* piederību kādai personu grupai skolniece Annija;
* kāda priekšmeta pazīmju vai īpašību kopumu bailulis zaķis;
* mākslas darba žanru glezna “Kliedziens” utml.
 
Pielikumam nav sava raksturīga jautājuma. Latviešu valodā pielikums parasti atrodas pirms paskaidrojamā vārda.
Gleznotāja Maija Tabaka labi pazīstama ne tikai Latvijā.
 
Pielikuma grupa veidojas, ja pielikumam tiek pakārtoti citi teikuma palīglocekļi.
 
Ja pielikums vai pielikuma grupa atrodas aiz paskaidrojamā vārda, tad rodas savrupinājums, kuru no pārējās daļas atdala ar komatiem vai domuzīmēm.
Maija Tabaka, gleznotāja, labi pazīstama ne tikai Latvijā.
savrupināts pielikums: gleznotāja

Maija Tabaka, latviešu gleznotāja, labi pazīstama ne tikai Latvijā.
savrupināta pielikuma grupa:  latviešu gleznotāja
 

Avoti:
Latviešu valoda 8. klasei/Skaidrīte Urževica. – Rīga: Lielvārds, 2004. –160. lpp. :il. - izmantotā literatūra: 65.lpp.
Latviešu valoda 8. un 9. klasei/Vēsma Veckāgana. – Rīga: Lielvārds, 1997.-176 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 27.lpp.
Palīgs latviešu valodā 9. un 10. klasei/Inese Plaude. – Rīga: Pētergailis, 2004. –136. lpp. :il. - izmantotā literatūra: 14.-15.lpp.
Valodas labirinti. Latviešu valoda 9. klasei/Anita Vanaga, Jolanta Babrāne. -Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. -204 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 198.lpp.