Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11♦
1. Salikta teikuma daļas 3♦
2. Sakārtojuma saiklis teikumā 2♦
3. SST uzbūve 6♦