5.
jūnijā
Eksāmens MATEMĀTIKĀ 9. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Vienlīdzīgi palīgteikumi
Par vienlīdzīgiem palīgteikumiem sauc tādus palīgteikumus (vismaz divus), kas paskaidro vienu un to pašu teikuma locekli citā teikuma daļā – virsteikumā vai citā palīgteikumā.
Piemērs:
Beidzot nonācām pie klints, kuru bija izraibinājušas visdažādāko formu un izmēru alas, kuru ieejas gandrīz pilnīgi paslēpa milzīgi akmensbluķu krāvumi un zems krūmājs.

vtl_piem_1.png
 
 
Vienlīdzīgi palīgteikumi ir viena veida palīgteikumi.
vtl_piem_1_1.png

Ja vienlīdzīgi palīgteikumi paskaidro virsteikumu, tad tie ir tieši pakārtoti.
vtl_piem_2.png

Vienlīdzīgus palīgteikumus visbiežāk ievada viens un tas pats pakārtojuma vārds.
 
Piemērs:
Beidzot nonācām pie klints, kuru bija izraibinājušas visdažādāko formu un izmēru alas, kuru ieejas gandrīz pilnīgi paslēpa milzīgi akmensbluķu krāvumi un zems krūmājs.
 
Pakārtojuma vārdu parasti nemēdz atkārtot, ja palīgteikumus saista saikļi  un, vai, bet.
Piemērs:
Kad nu viss bija sagatavots un milzum liela būru kaudze gaidīja savus iemītniekus, es varēju sākt meklēt savas kolekcijas dzīvniekus.
vtl_piem_3.png

Ja palīgteikumus saista  un, vai, tad komats ne saikļa, ne pakārtojuma vārda priekšā nav liekams.

Ja palīgteikumus atkārtoti saista saikļi  un, vai, tad komatu liek katra atkārtotā saikļa priekšā (gluži tāpat kā, saistot vienlīdzīgus teikuma locekļus).
Ja vienlīdzīgus palīgteikumus ievada attieksmes vietniekvārdi,  kas  vai  kurš, tad visi vienlīdzīgie palīgteikumi ievadāmi ar vienu un to pašu vietniekvārdu, kaut arī dažādos locījumos.
 
Atsauce:
Latviešu valoda 7. – 9. klasei. R.: „Zvaigzne”, 1974, 218. – 219. lpp., 328 lpp.