Teorija

Jautājamie vietniekvārdi
Jautājamie vietniekvārdi ievada jautājumus.

kas
lieto, ja tiek vaicāts par priekšmetu vai dzīvu būtni, par kuru nekas nav zināms
Piemērs:
Kas nometa paīru uz grīdas?
kurš, kura
lieto, ja tiek vaicāts par priekšmetu vai dzīvu būtni no jau zināmas priekšmetu vai dzīvu būtņu kopas
Piemērs:
Kurš ēdīs saldējumu ar zemenēm?
Kura krāsa māsai patīk vislabāk?
kāds, kāda
kāda lieto, ja tiek vaicāts par priekšmeta vai dzīves būtnes pazīmi
Piemērs:
Kāda ir tava māja?

Vietniekvārds kas nemainās dzimtēs un skaitļos.
Vietniekvārdam nav lokatīva un vokatīva formas.
Jautājumi, uz kuriem atbild locījumi, ir jautājamā vietniekvārda kas locījuma formas. 
 
Nominatīvs kas?
Ģenitīvs kā?
Datīvs  kam?
Akuzatīvs ko?
Instrumentālis  ar ko?
Lokatīvs -
Vokatīvs -

Nepareizi                                                                         Pareizi
Cilvēki, kuri lieto daudz vitamīnu, mazāk slimo.
Meitene izgāja no mājas, kurai mugurā bija zaļa kleita.
teikums nav pareizs, jo viņu nevar saprast.
Cilvēki, kas lieto daudz vitamīnu, mazāk slimo.
Meitenei, kas izgāja no mājas, mugurā bija zaļa kleita.
Teikums nav pareizs, jo to nevar saprast.


Attieksmes vietniekvārdi

Kas, kurš, kura, kāds, kāda ir attieksmes vietniekvārdi, ja tie ievada palīgteikumu.
Piemērs:
Kas spēlēs paslēpes?
Es gribu uzzināt, kas spēlēs paslēpes.
Atsauce:
Latviešu valoda 8.klasei/Gunta Suhanova un autoru kolektīvs : RaKa, 2004. – 129 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 85, 86.lpp.
Latviešu valoda 7.klasei/Vēsma Veckāgana.- Lielvārde: Lielvārds, 2006. - 224 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 104.lpp.
www.liis.lv/latval/morfol/vietniekv.htm