Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. Izsauksmes vārdu lietošana 1♦
2. Izsauksmes vārds 1♦
3. Izsauksmes vārds teikumā 1♦
4. Izsauksmes vārdi tekstā 1♦
5. Izsauksmes vārdu pareizrakstība 1♦