Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4♦
1. Divdabja ar -ošs, -oša pareizrakstība 1♦
2. Divdabis ar -ams, -āms 1♦
3. Divdabja ar -ts, -ta rakstība 1♦
4. Daļēji lokāmo divdabju rakstība 1♦