Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teikuma priekšmets 1. izziņas līmenis zema 1♦ Teikuma priekšmeta noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā. Risinājums soļos dots teikuma gramatiskais centrs.
2. Teikuma priekšmets 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Teikuma priekšmeta un tā pasvītrojuma noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā.
3. Teikuma priekšmets 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Teikuma priekšmeta noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā. Risinājums soļos dots teikuma gramatiskais centrs.
4. Izteicējs 1. izziņas līmenis zema 1♦ Izteicēja noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā. Risinājuma soļos dots teikuma gramatiskais centrs.
5. Izteicējs 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Izteicēja un tā pasvītrojuma noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā.
6. Izteicējs 1. izziņas līmenis zema 2♦ Izteicēja jautājuma noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā. Risinājuma soļos dots teikuma gramatiskais centrs.
7. Izteicējs 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Izteicēja noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā. Risinājums soļos dots teikuma gramatiskais centrs.
8. Ietvertais teikuma priekšmets 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Darītāja noteikšana teikumos ar ietverto teikuma priekšmetu. Risinājuma soļos dots ietvertā teikuma priekšmeta skaidrojums.
9. Lietvārds kā teikuma loceklis 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Uzdevuma noteikšana dotajam lietvārdam. Risinājuma soļos dots teikuma gramatiskais centrs.
10. Īpašības vārds kā teikuma loceklis 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Uzdevuma noteikšana dotajam īpašības vārdam. Risinājuma soļos dots teikuma gramatiskais centrs.
11. Apzīmētājs 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Apzīmētāja vārdšķiras noteikšana. Risinājuma soļos dots apzīmētāja jautājums.
12. Apzīmētājs 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Ar apzīmētāju paskaidrotā vārda noteikšana. Risinājuma soļos dots jautājums, uz kuru apzīmētājs atbild.
13. Apzīmētājs 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Apzīmētāja noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā. Risinājuma soļos dots jautājums, uz kuru apzīmētājs atbild, un vārds, kuru apzīmētājs paskaidro.
14. Apzīmētājs 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Vairāku apzīmētāju noteikšana dažādas uzbūves teikumos. Risinājuma soļos doti teikuma apzīmētāji.
15. Papildinātājs 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Jautājuma noteikšana papildinātājam. Risinājuma soļos dots vārds, kuru papildinātājs paskaidro.
16. Papildinātājs 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Papildinātāja noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā. Risinājuma soļos dots vārds, kuru papildinātājs paskaidro.
17. Apstāklis 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Jautājuma noteikšana apstāklim.
18. Apstāklis 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Apstākļa saskatīšana un izrakstīšana no teikuma. Risinājuma soļos dots teikuma loceklis, kuru apstāklis paskaidro, apstākļa jautājums un veids.
19. Apstāklis 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Apstākļa veida noteikšana. Risinājuma soļos doti visi varianta teikumos esošie apstākļi un to veidi.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teikuma virslocekļi 00:00:00 vidēja 12♦ Teikuma virslocekļu noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā.

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apzīmētājs 00:20:00 vidēja 3♦ Teorija: Apzīmētājs. Uzdevumi: 1. Vārdšķiras noteikšana apzīmētājam. 2. Apzīmētāja izrakstīšana no teikuma. 3. Apzīmētāju skaita noteikšana teikumā.