Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teikuma priekšmets 1. izziņas līmenis zema 1p. Teikuma priekšmeta noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā. Risinājums soļos dots teikuma gramatiskais centrs.
2. Teikuma priekšmets 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Teikuma priekšmeta un tā pasvītrojuma noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā.
3. Teikuma priekšmets 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Teikuma priekšmeta noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā. Risinājums soļos dots teikuma gramatiskais centrs.
4. Izteicējs 1. izziņas līmenis zema 1p. Izteicēja noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā. Risinājuma soļos dots teikuma gramatiskais centrs.
5. Izteicējs 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izteicēja un tā pasvītrojuma noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā.
6. Izteicējs 1. izziņas līmenis zema 2p. Izteicēja jautājuma noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā. Risinājuma soļos dots teikuma gramatiskais centrs.
7. Izteicējs 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izteicēja noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā. Risinājums soļos dots teikuma gramatiskais centrs.
8. Ietvertais teikuma priekšmets 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Darītāja noteikšana teikumos ar ietverto teikuma priekšmetu. Risinājuma soļos dots ietvertā teikuma priekšmeta skaidrojums.
9. Lietvārds kā teikuma loceklis 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Uzdevuma noteikšana dotajam lietvārdam. Risinājuma soļos dots teikuma gramatiskais centrs.
10. Īpašības vārds kā teikuma loceklis 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Uzdevuma noteikšana dotajam īpašības vārdam. Risinājuma soļos dots teikuma gramatiskais centrs.
11. Apzīmētājs 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Apzīmētāja vārdšķiras noteikšana. Risinājuma soļos dots apzīmētāja jautājums.
12. Apzīmētājs 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ar apzīmētāju paskaidrotā vārda noteikšana. Risinājuma soļos dots jautājums, uz kuru apzīmētājs atbild.
13. Apzīmētājs 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Apzīmētāja noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā. Risinājuma soļos dots jautājums, uz kuru apzīmētājs atbild, un vārds, kuru apzīmētājs paskaidro.
14. Apzīmētājs 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vairāku apzīmētāju noteikšana dažādas uzbūves teikumos. Risinājuma soļos doti teikuma apzīmētāji.
15. Papildinātājs 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Jautājuma noteikšana papildinātājam. Risinājuma soļos dots vārds, kuru papildinātājs paskaidro.
16. Papildinātājs 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Papildinātāja noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā. Risinājuma soļos dots vārds, kuru papildinātājs paskaidro.
17. Apstāklis 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Jautājuma noteikšana apstāklim.
18. Apstāklis 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Apstākļa saskatīšana un izrakstīšana no teikuma. Risinājuma soļos dots teikuma loceklis, kuru apstāklis paskaidro, apstākļa jautājums un veids.
19. Apstāklis 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Apstākļa veida noteikšana. Risinājuma soļos doti visi varianta teikumos esošie apstākļi un to veidi.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teikuma virslocekļi 00:00:00 vidēja 12p. Teikuma virslocekļu noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā.

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apzīmētājs 00:20:00 vidēja 3p. Teorija: Apzīmētājs. Uzdevumi: 1. Vārdšķiras noteikšana apzīmētājam. 2. Apzīmētāja izrakstīšana no teikuma. 3. Apzīmētāju skaita noteikšana teikumā.