Teorija

Īpašvārdi
Īpašvārdi nosauc tikai kādu noteiktu priekšmetu vai dzīvu būtni.
Īpašvārdi vienmēr tiek rakstīti ar lielo sākuma burtu.

Personu vārdi un uzvārdi
Piemērs:
Liene Kļaviņa, Juris Petrovickis
Dzīvnieku vārdi
Piemērs:
Reksis, Pelēce, Raibaļa
Vietvārdi
Piemērs:
Straupe, Salas pagasts, Aknīste
Dievību un mitoloģijas tēlu vārdi
Piemērs:
Laima, Kārta, Pērkons, Zevs
Iestāžu un organizāciju nosaukumi
Piemērs:
Tirzas pamatskola, Vecpiebalgas vidusskola
Grāmatu un laikrakstu nosaukumi
Piemērs:
Latvijas Avīze, Spicīte, Rīgas Viļņi

Īpašvārdu rakstība
Īpašvārdus vienmēr rakstām ar lielo sākuma burtu.
Īpašvārdi var būt salikti nosaukumi un sastāvēt no vairākiem vārdiem:
ar lielo sākumburtu rakstāmi visi vārdi
     -vietvārdos, it īpaši valstu nosaukumos, kā arī astronomisku objektu nosaukumos:
Piemērs:
Augstie Tatri, Tuvie Austrumi, Latvijas Republika, Amerikas Savienotās Valstis, Mazie Greizie Rati, Piena Ceļš
     -periodisko izdevumu nosaukumos
Piemērs:
Jaunā Avīze; Literatūra, Māksla, Mēs
     -ļoti nozīmīgu starptautisko organizāciju nosaukumos
Piemērs:
Apvienoto Nāciju Organizācija, Eiropas Savienība
     -vārdā, uzvārdā, pseidonīmos
Piemērs:
Jānis Plūme, Rutku Tēvs, Pēteris Pirmais
ar lielo sākumburtunav rakstāmi visi vārdi
     -vietvārdos ar mazo sākuma burtu rakstāms vārds, kas apzīmē ģeogrāfisko objektu, bet pārējie vārdi – ar lielajiem burtiem:
Piemērs:
Ziemeļu Ledus okeāns, Burtnieku ezers, Slīteres purvs, Egļu kalns
     -grāmatu nosaukumos ar lielo burtu rakstāms tikai pirmais vārds
Piemērs:
Raiņa luga "Zelta zirgs", Aspazijas dzejoļu krājums "Saulains stūrītis"
     -uzņēmumu, iestāžu, organizāciju nosaukumos lielais sākumburts parasti ir tikai pirmajā vārdā
Piemērs:
Kultūras fonds, Hidrometeoroloģiskā dienesta pārvalde
     -kultūras iestāžu nosaukumos ar lielo sākumburtu mēdz rakstīt vārdu aiz vietas apzīmējuma
Piemērs:
Latvijas Nacionālā opera, Latvijas Universitāte
     -ar lielo burtu rakstāms pirmais vārds visu pakāpju struktūrvienību nosaukumos
Piemērs:
Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisija

Atsauce:
http://www.liis.lv/latval/morfol/lietv-ip.htm