Uzdevums:

6♦
Atrodi un izraksti izsauksmes vārdus (ja tie atkārtojas, raksti tikai vienu reizi). Labo kļūdas teikumos.
 
Un viņa rāda ar pirkstu Anneles pierē.
Annele, nāvīgi izbijusies, aizrauj elsu un piešauj pie pieres to pašu savu sāpošo pirkstu:
Vai Die' Ja nu pierē tiešām aug ragi!
Nē, glums kas glums, berzē cik gribi.
Bet lielā meita stāv un smej locīdamās.
Annele nu redz, ka ir piemānīta, un asaras tai atkal saskrien acīs.
Vai tai lielajai meitai arī vēl vajaga smieties par cita nelaimi! Ak nav nekur vairs labi. Kur skatās, viss lūst un jūk, nekā vairs neredz skaidri, tik kā caur miglu kaut kur māte skraida, laikam gan rīkstes meklē; bet, ja ar tām atnāk, tad viss ir beigts. Nē, nekas cits neatliek: jābēg tikai pasaulē, prom, prom no visiem tādiem ļaudīm.
 
Izsauksmes vārdi:
 
Izlabots teksts:
 
 
Pa laikam viņš arvien bij ierīkojies tā, ka viņam še iznāca šabu svētīšana. Bet reiz, piektdienas vakarā, sildoties namā pie ugunskura, vecmāmiņa viņam bij uzdevusi uzmest pa pagalei kuram, lai sasildītu ūdeni maizes iejāvam. Jaņķelis uz to nekā neatbildējis, bet, kad vecmāmiņa no savām gaitām atkal ietecējusi namā, redz: uguns galīgi izdzisusi, bet Jaņķelis sēd uz kuramiem, pats nosalis zili melns. "Ak, tu, slinkais žīd, vai tā tu man kuri uguni!" vecmāmiņa sirdījusies, bet Jaņķelis atbildējis: "Oi, vai es jūse nieke ugune dēl pa savam sabem lai pārkāpe save bauslība?" "Bet manu maizi tu gribi ēst, un tā ir papriekš jāizcep," vecmāmiņa bārusies, un no tās reizes noliegusi Jaņķelim nākt Avotos savas šabas svētīt. Bet tas jau nu ir labi tālu atpakaļ, un Jaņķelis domā, ka tā reize aizmirsta un viņam, vairs ļauna nepieminēs.
 
Izsauksmes vārdi:
 
Izlabots teksts:

Lai risinātu uzdevumus, lūdzu reģistrējies!

Ātra reģistrācija: