Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Neverbālā saziņa Neverbālās saziņas jēdziens, līdzekļi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Neverbālās saziņas līdzekļi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Neverbālās saziņas līdzekļu atšķiršana.
2. Informatīvās zīmes 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Mērķa noteikšana dažādām publiskās telpas zīmēm.
3. Informatīvās zīmes 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Informācijas iegūšana no publiskās telpas zīmēm.
4. Brīdinājuma zīmes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dotajai informācijai atbilstošas brīdinājuma zīmes noteikšana.
5. Signāli 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Situācijai atbilstoša signāla lietošana, ievērojot signālu nozīmi un lietojuma nosacījumus.
6. Neverbālie saziņas līdzekļi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Teksta izpratne. Neverbālās saziņas līdzekļu nozīme detektīva darbā (Ežēna Vidoka dzīvesstāsta fragments).