Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8♦
1. Izglītības loma kultūras parādību izpratnē, literārais izglītības līmenis 2♦
2. Kultūras kompetenci raksturojošais izglītības līmenis 1♦
3. Gaume, tās veidi 2♦
4. Gaumju veidi. Attēlu tests 1♦
5. Gaumju veidi, sabiedrības ietekme kultūras procesu izvēlē 2♦