Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Gotu kustības vispārējs raksturojums 2♦
2. Gotiskā roka raksturojums 1♦
3. Gotu kultūras simboli 2♦
4. Gotiskā lolita 1♦