Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Городские объекты Словарь
2. Профессии Словарь
3. Какой дом Словарь. Пример образования некоторых слов
4. Кто где живёт Комната и квартира - словарь. Конструкция " Кто где живёт"
5. Прилагательное Мужской род. Изменение по падежам. Таблица
6. Прилагательное Женский род. Изменение по падежам. Таблица
7. Прилагательное Средний род. Изменение по падежам. Таблица
8. Прилагательное Множественное число. Изменение по падежам. Таблица
9. Прилагательное Городские объекты. Прилагательные. Словарь

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Городские объекты 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Словарь. Городские объекты. Отметь правильный вариант
2. Городские объекты 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Напиши название городских объектов
3. Городские объекты 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Городские объекты. Отметь правильный вариант. Что здесь происходит?
4. Профессии 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Отметь правильный вариант
5. Профессии 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Напиши название профессии
6. Какой дом 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Найди прилагательное к слову ДОМ
7. Какой дом 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Переведи слово и дополни предложение. Выпиши лишнее слово
8. Комнаты 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Комнаты и части дома. Лексика. Выбери правильный вариант
9. Кто где живёт 2. izziņas līmenis augsta 6p. Составь предложения по образцу
10. Кто где живёт 2. izziņas līmenis augsta 5p. Составь предложения по образцу. Переведи слова
11. Прилагательное 2. izziņas līmenis augsta 2p. Мужской род. (Быть где? - Lokatīvs un Видеть что? - Akuzatīvs)
12. Прилагательное 2. izziņas līmenis augsta 3p. Женский род. (Быть где? - Lokatīvs un Видеть что? - Akuzatīvs)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Городские объекты 00:00:00 vidēja 15p. Лексика
2. В городе 00:00:00 vidēja 18p. Согласование