Teorija

Lietvārdi daudzskaitļa akuzatīvā
-Кого он видел? - Ko viņš redzēja?
-Друзей - Draugus.
-Что он читал? - Ko viņš lasīja?
-Книги. - Grāmatas.
 
 
Nominatīvs
Именительный
Akuzatīvs
Винительный
Galotne
студенты
отцы
студентов
отцов
-ОВ
иностранцы
братья
иностранцев
братьев
-ЕВ
гости
врачи
товарищи
друзья
сыновья
матери
дети
люди
родители
гостей
врачей
товарищей
друзей
сыновей
матерей
детей
людей
родителей
-ЕЙ
студенты
сёстры
женщины
мужчины
студенток
сестёр
женщин
мужчин
-ОК
 
 Priekšmetu nosaukumiem daudzskaitļa akuzatīvā ir tādas pašas galotnes kā nominatīvā.
 
ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ
Это музеи
Это санатории
Это поля
Это окна
Это здания
Это тетради
Это матери
ВИНИТЕЛЬНЫЙ
Я вижу музеи
Я вижу санатории
Я вижу поля
Я вижу окна
Я вижу здания
Я вижу тетради
Я вижу матери