Teorija

Krievu alfabētā ir 33 burti.
Burtiem  ъ  ь krievu alfabētā nav atbilstošu skaņu
Krievu valodā ir gan mīkstie, gan cietie līdzskaņi. Piecpadsmit līdzskaņiem ir to mīkstinātie ekvivalenti.
Līdzskaņi Ж, Ш, Ц vienmēr ir tikai cieti, turpretim Ч, Щ, Й - vienmēr tikai mīksti.

Cietie - м,б,п,в,ф,д,т,з,с,н,л,р,г,к.,х . Vienmēr cieti Ж, Ш, Ц
Mīkstie - м' ,б' ,п ',в ',ф ',д ',т ',з ',с ',н ',л ',р ',г ',к '.,х '.  Vienmēr mīksti Ч, Щ, Й

Dažām krievu valodas skaņām nav atbilstošu ekvivalentu latviešu valodā ( Ъ, Ы, Ь)
Aiz mīkstajiem līdzskaņiem burti е, ё, я, ю apzīmē vienu skaņu (Э, О, А, У)
 
Uzsvaram krievu valodā ir liela nozīme, bet vienota likuma, kurai zilbei jābūt ar uzsvaru nav. Dažreiz uzsvars dažādas  vietās maina vārda nozīmi.
 стОит - maksā    и стоИт - stāv
Apgūstot krievu valodu, uzmanīgi jāiegaumē katru vārdu, ieklausoties izrunā.

Krievu valodā jautājumu Кто это? uzdod  dzīvai būtnei, bet jautājumu  Что это? - nedzīvai. 
 
Piemērs:
Кто это? -  Это мама.
Что это?  -  Это окно.