Grūtības pakāpe:
20:00:00

Visi uzdevumi:

17♦
1. Teksta dzēšanas taustiņi 2♦
2. Teksta dzēšanas taustiņi 1♦
3. Teksta rediģēšanas taustiņi 1♦
4. Taustiņu nozīmes maiņa 4♦
5. Kursora vadības taustiņi 4♦
6. Vadības taustiņi 2♦
7. Teksta ievade 2♦
8. Taustiņu kombinācijas 1♦