Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

3♦
1. Dienvidamerikas upes un ezeri 1♦
2. Dienvidamerikas upes un ezeri 1♦
3. Dienvidamerikas upes un ezeri 1♦