Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10♦
1. Elektromagnētisko viļņu veids 1♦
2. Radioviļņa frekvence 1♦
3. Radioviļņa garums 1♦
4. Viļņa garums, frekvence 2♦
5. Grafiks. Frekvence, viļņa garums 3♦
6. Apgalvojums. Formulas 2♦