Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Iekšēja enerģija Vielas iekšējā enerģija.
2. Darbs termodinamikā Gāzes darbs un tā aprēķins.
3. Pirmais termodinamikas likums Siltuma daudzums. Pirmais termodinamikas likums.
4. Siltumapmaiņas veidi Konvekcija, siltuma vadīšana, siltuma starojums.
5. Siltuma dzinēji Termodinamiskie cikli un siltuma dzinēji.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Siltumapmaiņas veidi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Siltumapmaiņas veidu atpazīšana piemēros.
2. Darbs termodinamikā 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Darba un spiediena aprēķināšana izobāriskā procesā.
3. Pirmais Termodinamikas likums 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pirmā termodinamikas likuma izmantošana dažāda veida izoparametriskajos procesos.
4. Lietderības koeficients 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Siltuma mašīnas lietderības koeficienta noteikšana.
5. Iekšējā enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Vienatomu gāzes iekšēja enerģijas un masas aprēķināšana.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Siltuma plūsma Citi vidēja 1♦ 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
2. Temperatūras izmaiņas dažādās skalās Citi vidēja 1♦ 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
3. Temperatūras mērīšana Citi vidēja 1♦ 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Siltums un darbs 00:00:00 vidēja 11♦ Paredzamais izpildes laiks aptuveni 20 min. Grūtības pakāpe: vidēja.