Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7♦
1. Darbs 2♦
2. Darbs 1♦
3. Darbs 1♦
4. Darbs, kinētiskā enerģija, jauda 3♦