Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8♦
1. Šķīduma sastāvs 1♦
2. Tilpuma mērīšana 1♦
3. Masas daļas aprēķināšana 1♦
4. Šķīdināmās vielas masas aprēķināšana 2♦
5. Šķīdības līkne 1♦
6. Brīdinājuma zīmes 1♦
7. Drošības noteikumi 1♦