Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4♦
1. Lidošana, definīcijas 1♦
2. Grafika izpēte 2♦
3. Vidējā lieluma aprēķināšana 1♦