Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15♦
1. Līdzenumi, pauguri, kāpas 1♦
2. Paugura daļas 2♦
3. Paugura daļas 3♦
4. Zemes virsas formas 6♦
5. Darbs ar karti 2♦
6. Gaiziņš 1♦