Teorija

Latvijas novadi
Latvijas_regioni_karte1.png
  
Latvija laika gaitā ir iedalīta četros novados: Kurzeme, Zemgale, Vidzeme un Latgale.
Piemērs:
Noskaidro, kurā novadā dzīvo tu?
 
Zemes virsa kartē
20111127231318_GP_Latvija_Fizg_800.jpg
  
Zemes virsu kartē parāda ar dažādu krāsojumu. Zemākās vietas kartē iekrāsotas zaļā krāsā. Vietas, kur ir pauguri, iekrāsotas dzeltenos un brūnos toņos. Visaugstākie pauguri atrodas Vidzemē. Šī vieta kartē ir apvilkta.
  
Kartē zemāk tā ir parādīta lielākā palielinājumā. Šajā vietā atrodas Latvijas augstākais paugurs - Gaiziņš. Sameklē to kartē! Tas ir atzīmēts ar sarkanu krustiņu.
 
gaizins.jpg
 
  
Atsauce:
http://www.modernanacija.lv/?page_id=1040
http://www.kartes.lv/?wp=126&lg=2&sid=314
Pasaules ģeogrāfijas atlants. SIA "Karšu izdevniecība Jāņa sēta", 2002., 23.lpp.