Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12♦
1. Dzīvais un nedzīvais 1♦
2. Dzīvības pazīmes 1♦
3. Dzīvības pazīmju novērošana 3♦
4. Dzīvā un nedzīvā daba 1♦
5. Kustības virziens 2♦
6. Kustības ātrums 1♦
7. Kustības ātrumu salīdzināšana 1♦
8. Piesardzība ar kustīgiem priekšmetiem 2♦