Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12♦
1. Selekcija 1♦
2. Biotehnoloģiju izmantošana 1♦
3. Augu ģenētiskā modificēšana 1♦
4. Augu ģenētiskā modificēšana 1♦
5. Augu mikropavairošana 2♦
6. Selekcijas jēdzieni 1♦
7. Dzīvnieku klonēšana 1♦
8. DNS analīze 1♦
9. Šķirņu salīdzināšana 1♦
10. ĢM kultūraugi 2♦