Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Listening comprehension 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Subject: Friends
2. Reading 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Text with multiple-choice questions.
3. Vocabulary 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Subject: Everyday life. Multiple-choice questions with images
4. Listening comprehension 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Subject: Friends - making plans
5. Reading 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Subject: Life in the country and town. Text with True/False questions
6. Vocabulary 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Subject: Family. Multiple-choice questions.
7. Reading 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Matching exercise. Subject: Friends
8. Vocabulary 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Gap filling. Subject: Family tree
9. Reading 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Subject: Everyday life. Multiple-choice questions

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reading 00:00:00 vidēja 6♦ Friends. Life in the country and town.
2. Vocabulary 00:00:00 vidēja 9♦ Everyday life. Family. Family tree.
3. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:00:00 vidēja 12♦ I, others, everyday life and relationships