Šo portālu www.uzdevumi.lv , turpmāk – Portāls, uztur un administrē SIA „Uzdevumi.lv”, reģ.Nr.: 40103604434, adrese: Rīga, Audēju iela 8, LV-1050.

 

1. Reģistrācija Portālā

Reģistrācijas procesa ietvaros lietotājam ir jānorāda prasītā informācija. Reģistrācijas apstiprinājuma vēstule tiks nosūtīta uz lietotāja e-pasta adresi. Pēc apstiprinājuma saites atvēršanas lietotājs tiek reģistrēts Portālā un turpmāk varēs autorizēties portālā ar norādītajiem datiem (e-pasta adresi un paroli).

Reģistrējoties vai autorizējoties portālā, lietotājs piekrīt izmantot tikai savus autorizācijas datus. Portāla lietotājs pats ir atbildīgs par savu autorizācijas datu nodošanu trešajām personām vai citu personu datu izmantošanu portālā.

 

1.1. Portāla privātuma politika

Portāla reģistrēto lietotāju datu apstrādes pārzinis ir SIA „Uzdevumi.lv”, reģ.Nr.: 40103604434, adrese: Rīga, Audēju iela 8, LV-1050.

Portāla reģistrēto lietotāju datu apstrādes pamatmērķis ir ar digitālā mācību līdzekļa palīdzību sniegt atbalstu mācībās skolēniem, skolotājiem, vecākiem un citiem lietotājiem. Visi Portālā reģistrēto lietotāju dati tiek aizsargāti atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām un tiek apstrādāti pamatojoties uz datu subjekta izteiktu piekrišanu, kas tiek sniegta reģistrējoties Portālā un izmantojot Portāla sniegtos tehniskos risinājumus.

Portāla reģistrētais lietotājs piekrīt sekojošu datu apstrādei:

1. E-pasta adrese;

2. Parole (redzama tikai reģistrētajam lietotājam);

3. Vārds un uzvārds;

4. Dzimums;

5. Loma portālā (katrai lomai jāievada atšķirīga informācija):

○ Pirmsskolēns:

■ Pirmsskolas izglītības iestāde/bērnudārzs

■ Grupas numurs vai nosaukums

○ Skolēns:

■ Mācību iestāde/skola

■ Klases numurs un burts

○ Skolotājs:

■ Tālrunis (nepieciešams identifikācijai)

■ Mācību iestāde/skola

○ Vecāks:

■ Bērna e-pasta adrese, kura ir reģistrēta Uzdevumi.lv

○ Students:

■ Mācību iestāde

■ Kursa un grupas numurs

○ Viesis:

■ Nav nepieciešama papildus informācija

○ Privātskolotājs:

■ Tālrunis

■ Privātskolēna e-pasta adrese

 

1.2. Portālā reģistrētie pirmsskolēnu un 1. - 6. klases skolēnu profili pēc noklusējuma ir anonīmi. Ja skolēns vēlas, lai viņa profils ir publiski redzams citiem Uzdevumi.lv lietotājiem, viņam ir jāsaņem vecāka atļauja padarīt profilu publisku. Pieprasīt vecāka atļauju padarīt profilu publisku iespējams lietotāja profilā. Lai izsniegtā atļauja būtu aktīva, vecākam ir jābūt reģistrētam Uzdevumi.lv. Dzēšot vecāka profilu, tiek anulēta arī bērnam izsniegtā atļauja.

Portālā reģistrēto 7. - 12. klases skolēnu, studentu, skolotāju, vecāku un citu lietotāju profilu privātumu kontrolē paši lietotāji. Sākot ar 7. klasi, skolēniem nav nepieciešma vecāku atļauja izmantot publisku profilu. Reģistrējoties portālā, kā arī jebkurā brīdī pēc reģistrēšanās, lietotājam ir iespēja iestatīt savu profilu kā privātu jeb anonīmu. Lai to izdarītu:

 

 • “Skolēns”, “Students”: reģistrācijas brīdī vai sadaļā ''Labot profilu'' jānoņem atzīme pie rindas ''Es piekrītu piedalīties topos un padarīt savu profilu publisku.''

 • Skolotājs”, “Vecāks”, “Viesis”: reģistrācijas brīdī vai sadaļā ''Labot profilu'' jānoņem atzīme pie rindas “Vēlos, lai mans profils būtu publisks.”

 

Publisks profils: Portālā reģistrētie lietotāji piekrīt, ka personas dati, kas redzami lietotāja publiskajā profilā (vārds, uzvārds, loma, foto, klase, skola, nopelnītais punktu skaits, kā arī procentuālais progress par risinātajiem mācību priekšmetiem un tēmām) būs publiski redzami pārējiem Portālā reģistrētiem un nereģistrētiem (anonīmiem) lietotājiem. Citus personas datus (telefons, parole, e-pasta adrese, savienotie profili) iespējams redzēt tikai profila īpašniekam vai Portāla administrācijai.

Anonīms profils: Ja portālā reģistrētais lietotājs izmanto anonīmu profilu, to var apskatīt tikai identificēti lietotāja skolas skolotāji, kā arī vecāku/privātskolotāju profili, kuriem skolēns ir devis atļauju apskatīt profila informāciju. Anonīmam profilam tiks paslēpts lietotāja vārds un uzvārds, profila attēls, kā arī sasniegumi un novērtējumi. Anonīmi profili arī var piedalīties Topā, taču citiem lietotājiem nebūs redzama informācija par bērnu un viņa vārda/uzvārda vietā būs redzams uzraksts ‘’Anonīms’’

Lietotāja paroli zina tikai pats lietotājs, taču pēc lietotāja pieprasījuma to ir iespējams mainīt vai atjaunot. Paroli iespējams mainīt sadaļā “Mans profils” vai rakstot uz info@uzdevumi.lv.

Portālā reģistrēta lietotāja dati var tikt nodoti trešajām personām tikai ar lietotāja piekrišanu vai, atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumiem, tiesību aizsardzības iestādēm pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas.

Ārpakalpojumu sniedzējiem nav piekļuves tiesības Portālam un tajā esošajai informācijai, ja sadarbības līgumā nav noteikta Portālā esošo datu piekļuves kārtība un aizsardzības prasības, kas izvirzītas ārpakalpojumu sniedzējam vai tā pilnvarotajām personām.

1.3. Sīkdatnes

Portāla Pārzinis ir tiesīgs vākt datus par tīmekļa vietnes lietotāju, izmantojot sīkdatnes („cookies”), lai uzlabotu lietotājiem pieejamos pakalpojumus. Sīkdatnes („cookies”) ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina lietotāju par sīkdatņu („cookies”) izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai lietotājs piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu („cookies”) nepieņemšana neaizliegs lietotājam lietot Portālu, taču tas var ierobežot sistēmas izmantošanas iespējas.”

1.4. Interneta meklētājprogrammas

Portālā reģistrēto 1.-7. klašu skolēnu, kā pirmsskolēnu, vecāku un privātskolotāju profils netiek indekstēts Google u.c. interneta meklētājprogrammās.

Citu portālā reģistrēto lietotāju publiskais profils tiek indeksēts Google u.c. interneta meklētājos. Lietotājam ir iespēja atslēgt sava publiskā profila parādīšanos interneta meklētājos, sadaļā ''Labot profilu'' noņemot ķeksīti pie ''Es piekrītu piedalīties topos un padarīt savu profilu publisku.'' (izmaiņas notiks 7-14 dienu laikā).

Ja lietotājs vēlas, lai viņa profils no Google meklētāja rezultātiem izzūd ātrāk, iesakām izmantot rīku "Novecojuša satura noņemšana". Iekopējot sava anonīmā profila saiti šajā rīkā un pieprasot lapas noņemšanu, izmaiņas tiek veiktas dažu dienu laikā.

1.5. E-pasta jaunumu saņemšana

Reģistrējoties lietotājs izdara izvēli, vai un kādus informatīvos e-pastus saņemt. Katrai lomai ir izdalīti dažādi e-pastu tipi (punkts 1.5.1). Ja lietotājs reģistrācijas brīdī izdara izvēli nesaņemt informatīvus e-pastus, pēc 30 dienām viņam portāla sākumlapas logrīkā vēlreiz jāapstiprina e-pasta jaunumu saņemšanas iestatījumi. Ikvienam portāla lietotājam 365 dienas pēc pēdējā e-pasta jaunumu saņemšanas iestatījumu apstiprinājuma tiks parādīts šis logrīks, kurā atkārtoti jāapstiprina vai jānoraida informatīvu e-pastu saņemšana.

E-pasta jaunumu saņemšanas iestatījumus jebkurā brīdī ir iespējams mainīt sadaļā "Labot profilu/Automātisko e-pasta vēstuļu iestatījumi". Tāpat no konkrētā e-pasta tipa saņemšanas ir iespējams atteikties jebkuras saņemtās vēstules beigās, klikšķinot uz atrakstīšanās saites.

Nav iespējams atteikties no sistēmas vēstulēm, kas saistītas ar darbībām vai izmaiņām lieotāja profilā (reģistrācijas apstiprināšana; paroles atjaunošana; profila datu izmaiņas u.c. automtātiski sistēmas paziņojumi).

Uzdevumi.lv izsūta tikai ar portālu saistītus paziņojumus un piedāvājumus. Lietotājam netiek izsūtīti trešo personu paziņojumi un lietotāju e-pasta adreses netiek nodotas trešajām personām. Portālā reģistrēta lietotāja dati var tikt nodoti trešajām personām tikai ar lietotāja piekrišanu vai, atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumiem, tiesību aizsardzības iestādēm pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas.

1.5.1. Jaunumu e-pastu tipi

Atkarībā no lietotājam reģistrētās lomas portālā, tiek piedāvāti dažādi jaunumu e-pastu tipi, ko saņemt. E-pasta jaunumu saņemšanas iestatījumus ir iespējams mainīt sadaļā "Labot profilu/Automātisko e-pasta vēstuļu iestatījumi".

 • Vecākiem
   
  • Saņemt informatīvus e-pastus par jaunumiem un svarīgām izmaiņām portālā
  • Saņemt ikmēneša atskaites e-pastā par bērna progresu portālā
    
 • Skolotājiem
  • Saņemt informatīvus e-pastus par jaunumiem un svarīgām izmaiņām portālā
  • Saņemt paziņojumus e-pastā par Uzdevumi.lv pilotprojektiem skolā
  • Saņemt atskaiti e-pastā ar svarīgu informāciju par skolas progresu portālā
    
 • Skolēniem
   
  • Saņemt informatīvus e-pastus par jaunumiem un svarīgām izmaiņām portālā
  • Saņemt paziņojumus e-pastā, kad skolotājs man ir nosūtījis jaunu pārbaudes darbu
    
 • Citām lomām
   
  • Saņemt informatīvus e-pastus par jaunumiem un svarīgām izmaiņām portālā
    

2. Galvenās Portāla sadaļas un tajās redzamie dati

2.1. Pārbaudes darbi – šajā sadaļā lietotājs var kārtot savas skolas skolotāja uzdotos pārbaudes darbus. Šajā Portāla sadaļā identificētiem skolotājam būs redzams skolēnu vārds, uzvārds, e-pasta adrese un profila foto, kā arī PROF pieslēguma statuss.

Pēc skolotāja reģistrēšanās un tālruņa norādīšanas, Uzdevumi.lv administrācija sazināsies ar skolotāju un veiks identifikāciju. Pārbaudes darbu sadaļā identificētajam skolotājam ir tiesības redzēt visu skolā reģistrēto skolēnu vārdus, uzvārdus, e-pasta adreses, profila foto un PROF statusu. Skolas vadības iecelts un apstiprināts virslietotājs ir tiesīgs mainīt visus skolas lietotāju datus.

2.2. Virtuālā skola (priekšmeti) – šajā sadaļā lietotājs var iepazīties ar viņa klasei atbilstošu mācību saturu - teorijas materiāliem, uzdevumiem un testiem. Lietotājam ir brīva pieeja arī citu klašu mācību saturam. Lai uzlabotu savu rezultātu, katru uzdevumu un testu var pildīt vairākas reizes pēc kārtas, neierobežotā daudzumā. Pildot uzdevumus un testus Virtuālajā skolā, lietotājs apstiprina, ka ļauj uzkrāt savā profilā iegūtos rezultātus un izmantot tos TOP sadaļās kopā ar savu profila informāciju - vārdu, uzvārdu, rezultātu, profila bildi, skolu un klasi.

2.3. TOP, Šobrīd risina, Dienas TOP – vieta topā veidojas sasummējot visus lietotāja uzkrātos reitinga punktus attiecīgajā klase, kura ir norādīta lietotājā profilā. Lietotājs apstiprina, ka atļauj izmantot savu rezultātu, vārdu un uzvārdu, skolu, klasi un  profila bildi publicēšanai TOPā. Šos datus redz gan portālā reģistrēti, gan nereģistrēti lietotāji. Lietotāji, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, reģistrējoties apstiprina, ka vecāks/aizbildnis ir devis atļauju reģistrēt publisku profilu un piedalīties TOP. Ja atļauja no vecāka/aizbildņa nav dota, profils jāreģistrē kā privāts jeb anonīms.

2.4. Izglītības iestādes šajā sadaļā jebkuram lietotājam iespējams apskatīt visas Portālā reģistrētās skolas, kā arī skolas, kas savu profilu sadaļā izvietojušas par maksu.

● Bezmaksas skolas profilā ir redzami visi šeit reģistrētie skolotāji. Reģistrējoties skolotājs apstiprina, ka viņa profila informācija - vārds, uzvārds, profila bilde un rezultāti - tiks publicēta reģistrācijas laikā norādītās skolas profilā. Šajā sadaļā ir redzama arī informācija no TOP par aktīvākajām skolas klasēm un skolēniem (rezultāts, vārds un uzvārds, skola, klase un profila bilde).

● Maksas skolas profilā ir redzams viss tas pats, kas bezmaksas skolas profilā, taču papildus iespējams pievienot paplašinātu aprakstu par skolu, kontaktus, fotogrāfijas u.c. maksas profila izvietošanas līgumā atrunāto informāciju.

2.5. Skolēnu rezultāti – identificēti skolotāji var apskatīt savas skolas skolēnu rezultātus. Šajā Portāla sadaļā identificētiem skolotājam būs redzams skolēnu vārds, uzvārds, e-pasta adrese un profila foto, kā arī rezultāti par izvēlēto tēmu Virtuālajā skolā.

2.6. Savienojums ar vecāka profilu. Ja bērns ir apstiprinājis sava vecāka pieprasījumu un savienojis profilus, vecāks šajā sadaļā var sekot līdzi bērna rezultātiem. Šajā Portāla sadaļā apstiprinātam vecākam būs redzams bērna vārds, uzvārds, e-pasta adrese un profila foto, kā arī rezultāti par izvēlēto tēmu virtuālajā skolā.

 

3. PROF pakalpojums

Pēc veiksmīgas PROF pakalpojuma apmaksas lietotājam būs pieejami visi Portāla pakalpojumi:

1. Visu uzdevumu pareizās atbildes

2. Risinājuma soļi visiem Portāla uzdevumiem un testiem

3. Valsts eksāmenu un diagnosticējošo darbu sadaļa ar atbildēm un risinājuma soļiem

Lietošanas noteikumus lūdzam lasīt zemāk sadaļā “Maksas pakalpojumi”.

 

4. Atbildes ievadīšana uzdevumā

Ja uzdevums sastāv no vairākiem jautājumiem, tad lietotāja uzrādītais rezultāts tiks aprēķināts procentos.

Ja lietotājs pareizi atbildējis uz:

● 0% no uzdevuma jautājumiem, tad uzdevums netiek ieskaitīts;

● 1-99% no uzdevuma jautājumiem, tad uzdevums tiek daļēji ieskaitīts;

● 100% no uzdevuma jautājumiem, tad uzdevums tiek ieskaitīts.

Atbildes uz jautājumiem jāievada un jāapstiprina 42 minūšu laikā, pretējā gadījumā atbilde netiks pieņemta pārtrauktās interneta sesija dēļ.

 

5. Fotogrāfijas

Savā publiskajā profilā lietotājs var pievienot fotogrāfiju, kurā ir skaidri redzams un atpazīstams, kā arī cita veida fotogrāfiju. Aizliegts ievietot fotogrāfiju, kurā ir redzama vardarbība, ieroči, tabakas izstrādājumi, alkoholiskas vai narkotiskas vielas, erotisks saturs, komunistiski vai nacistiski simboli, kā arī attēlus, kas ir diskriminējoši pret citas grupas, rases, dzimuma, etniskās vai nacionālās piederības pārstāvjiem. Tāpat netiek apstiprinātas fotogrāfijas ar aizskarošiem vai izaicinošiem uzrakstiem. Portāla moderators ir tiesīgs bloķēt arī jebkuru cita veida attēlu, kas varētu būt aizskarošs pret citiem portāla lietotājiem. Fotogrāfiju portāla administrācija pārbaudīs un veiks tās apstiprināšanu vai bloķēšanu.

 

6. Jautājumi, ierosinājumi, atsauksmes

Ja lietotājam rodas kādi jautājumi, ierosinājumi vai neskaidrības saistībā ar Uzdevumi.lv, ar portāla administrāciju var sazināties, rakstot uz e-pasta adresi info@uzdevumi.lv.

 

7. Personīgā informācija

7.1. Ja lietotājs veic Uzdevumi.lv konta sasaisti ar sistēmu "E-klase", portāls Uzdevumi.lv patur tiesības mainīt lietotāja profila datus saskaņā ar sistēmas "E-klase" datiem. Identificēts skolotājs ir tiesīgs pārnest izveidota pārbaudes darba aprakstu un skolēnu rezultātus uz "E-klase" žurnālu. Savienojot profilu ar "E-klase", turpmāk portālā ir iespējams autorizēties, izmantojot "E-klase pase". Savienojumu ar "E-klase" lietotājs var veikt tikai tad, kad piekritis "E-klase" lietošanas noteikumiem, ar kuriem iespējams iepazīties profilu savienošanas procesā.

7.2. Katrs portāla Uzdevumi.lv lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto Portālā vai nosūta citiem portāla lietotājiem, tai skaitā, bet ne tikai sava profila datus, fotogrāfijas, e-pasta sūtījumus, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras rodas šādas informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Portālā Uzdevumi.lv ir aizliegts ievietot vai nosūtīt citiem portāla lietotājiem:

● informāciju (tajā skaitā arī video un audio materiālus), kuras izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;

● informāciju, kura aizskar personas godu un cieņu;

● informāciju, kura aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;

● informāciju, kura ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;

● informāciju, kura satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);

● informāciju, kurai piemīt surogātpasta (junk mail, spam, chain letter) vai nesaskaņotas reklāmas raksturs;

● informāciju, kura ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska;

● visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt portāla Uzdevumi.lv normālu darbību un drošību.

Konstatējot šādas informācijas izvietošanu, Uzdevumi.lv ir tiesīgs šo informāciju nekavējoties izdzēst, kā arī dzēst šīs informācijas izvietotāja profilu vai bloķēt tam pieeju uz laiku.

 

8. Profila labošana un/vai dzēšana

Portālā reģistrētiem lietotājiem ir tiesības pašiem pievienot, labot vai dzēst savā profilā norādītos datus, saturu un informāciju.

No Portāla lietotājs var tikt dzēsts, ja tiks konstatēts Portāla lietošanas noteikumu pārkāpums vai konstatētas darbības, kas vērstas uz Portāla administrācijas vai citu lietotāju maldināšanu, kā arī tieša vai netieša morāla, ētiska vai mantiska kaitējuma nodarīšana portālam vai tā lietotājiem.

Lietotāja publiskais profils tiks saglabāts Portālā līdz brīdim, kad lietotājs izlems savu profilu dzēst. Lietotāja profils var tikt dzēsts automātiski, ja profila īpašnieks to nav izmantojis vairāk nekā 1 gadu. Desmit dienas pirms profila dzēšanas lietotājam tiek izsūtīts informatīvs paziņojums par drīzu neaktīvā profila dzēšanu. Ja lietotājs vēlas profilu saglabāt, viņam šajā profilā ir jāielogojas pirms notikusi automātiskā dzēšana. Arī pēc publiskā profila dzēšanas dati tiek glabāti Portāla datu bāzē ne ilgāk kā to paredz normatīvo aktu noteikumi.

Profilu iespējams dzēst, ielogojoties portālā, klikšķinot uz sava vārda un uzvārda, atvērt sadaļu ‘’Labot profilu’’ un pēc tam izvēlēties ‘’Dzēst profilu’’ un klikšķinot uz ‘’Labi’’ logā ‘’Vai esat pārliecināts, ka vēlaties dzēst savu profilu?’’.

 

9. Izmaiņas

Portāla administrācija ir tiesīga veikt jebkuras izmaiņas un papildinājumus noteikumos vienpusējā kārtībā jebkurā laikā, bez jebkādas speciālas paziņošanas. Reģistrējoties un atkārtoti ieejot portālā, lietotājs piekrīt Portāla lietošanas noteikumiem, ieskaitot to grozījumus. Uzdevumi.lv portāls patur visas tiesības un rīcības brīvību ņemt maksu par pakalpojumiem, kā arī mainīt šo pakalpojumu vērtību un lietošanas termiņu. Lietotāja profila bloķēšanas, izdzēšanas, lietošanas pārtraukšanas un/vai kļūdaini veikta maksājuma gadījumā, netiek atgriezti nekādi maksājumi saistībā ar Portāla pakalpojumu iegādi.

 

10. Tehniskā informācija

Portāls ir notestēts un tas darbojas sekojošās interneta pārlūkprogrammās: Mozilla Firefox versijas 27-32; Google Chrome versijas 30-37; Internet Explorer versijas - 8, 9, 10, 11. Lai pilnvērtīgi izmantotu portālu, lietotājam obligāti jābūt ieslēgtam ''Java Script''.

 

11. Maksas pakalpojumi

Uzdevumi.lv portālā ir iespējams saņemt maksas pakalpojumu PROF, veicot pārskaitījumu caur interneta banku, bankas maksājuma kartēm vai PayPal.

Veiksmīga pārskaitījuma gadījumā PROF pakalpojums tiks aktivizēts darbadienas laikā pēc apmaksas saņemšanas.

Ir pieejami 2 PROF pieslēguma veidi.
 

 • PROF pastāvīgais pieslēgums

  Ik pēc 30 dienām tiek automātiski pagarināts PROF pieslēgums un no lietotāja norādītās bankas kartes tiek pārskaitīta apmaksa 5,00 € apmērā (par PROF 30 dienām), līdz brīdim, kad lietotājs abonementu atslēdz vai tiek mainīti/dzēsti bankas kartes dati.

  Atcelt PROF abonementa automātisko apmaksu un/vai dzēst sasaisti ar bankas karti var jebkurā brīdī, ielogojoties savā Uzdevumi.lv profilā un atverot portāla PROF sadaļu vai sūtot e-pastu uz info@uzdevumi.lv, vai zvanot uz Uzdevumi.lv biroju +371 67616191 (d.d. 09:00-17:00).

  Atslēdzot PROF abonementa automātisko apmaksu, visi turpmākie maksājumi tiek apturēti, bet sasaiste ar bankas karti tiek saglabāta, un lietotājam jebkurā brīdī ir iespējams atjaunot iepriekšējo abonementu par pieslēgšanas brīdī aktuālo pakalpojuma cenu, neievadot kartes datus atkārtoti.

  Ja lietotājs dzēš saglabāto sasaisti ar bankas karti, iegādājoties jaunu PROF pakalpojumu, kartes dati būs jāievada atkārtoti, kā arī cenu izmaiņu gadījumā lietotājs nevarēs izmantot iepriekšējā abonementa cenu.

   

 • PROF uz gadu

  Pēc vienreizējas 30,00 € apmaksas PROF pakalpojums lietotājam tiek pieslēgts uz 365 dienām.


Nepieciešamības gadījumā pēc lietotāja lūguma PROF pieslēgumu ir iespējams pārslēgt uz citu Portālā reģistrētu profilu. Lai to izdarītu, lietotājam ir jāsazinās ar Portāla komandu e-pastā info@uzdevumi.lv vai pa telefonu +371 67616191.

Lietotāja profila bloķēšanas, izdzēšanas, lietošanas pārtraukšanas un/vai kļūdaini veikta maksājuma gadījumā, netiek atgriezti nekādi maksājumi saistībā ar Portāla pakalpojumu iegādi.