Satura rādītājs

0. Terminoloģija
1. Vispārīgie noteikumi
2. Reģistrācija portālā
3. Portāla privātuma politika
4. Galvenās portāla sadaļas un tajās redzamie dati
5. Intelektuālā īpašuma tiesības
6. Maksas pakalpojums PROF
7. Tehniskā informācija
8. Izmaiņas

 

Šo portālu www.uzdevumi.lv, turpmāk – Portāls, uztur un administrē SIA „Uzdevumi.lv”, reģ.Nr.: 40103604434, adrese: Rīga, Audēju iela 8, LV-1050.

Pirms sākt lietot SIA „Uzdevumi.lv” portālu www.uzdevumi.lv, lietotāja pienākums ir rūpīgi izlasīt šos portāla www.uzdevumi.lv lietošanas noteikumus (turpmāk – noteikumi).

Reģistrējoties portālā www.uzdevumi.lv un izmantojot tajā ievietotos materiālus un pieejamos pakalpojumus, lietotājs piekrīt šiem noteikumiem.
 

0. Terminoloģija

Lietotājs - fiziska persona, kas brīvprātīgi un noteiktā formā veikusi reģistrāciju mājaslapā www.uzdevumi.lv ar mērķi iegūt Portāla sniegtos pakalpojumus. Reģistrācijas brīdī lietotājs norāda savu statusu jeb lomu Portālā: pirmsskolēns, skolēns, students, skolotājs, vecāks, privātskolotājs vai viesis.

 

Lietotājvārds - unikāla simbolu virkne, kas viennozīmīgi atšķir (identificē) lietotāju no citiem Portāla lietotājiem. Kā lietotājvārds var tikt izmantota lietotāja e-pasta adrese.

 

Parole - simbolu virkne, kas zināma tikai lietotājam un šifrētā formā tiek saglabāta Portālā. Parole tiek izmantota lietotāja autentifikācijai. Lietotājs pats ir atbildīgs par sava lietotājvārda un paroles neizpaušanu trešajām personām.

 

Reģistrācija - kārtība, kādā lietotājs pilnīgi un nepārprotami piekrīt Portāla lietošanas noteikumiem un sniedz par sevi uzticamus datus. Reģistrācija tiek uzskatīta par pabeigtu brīdī, kad lietotājs ir aizpildījis visus reģistrācijas formā prasītos laukus un noklikšķinājis pogu “Reģistrēties.”

 

PROF - Portāla maksas pakalpojums, kas lietotājam sniedz: pareizo atbildi pēc jebkura uzdevuma izpildes; jebkura uzdevuma risinājumu; pieeju eksāmenu un diagnosticējošo darbu treniņuzdevumiem ar pareizajām atbildēm un risinājumiem.

 

PROF licences - mācību iestādei piešķirts PROF pakalpojuma izmantojums. Pēc Portāla un mācību iestādes savstarpējās vienošanās mācību iestādei tiek piešķirts konkrēts PROF licenču skaits un derīguma termiņš.

 

Identifikācija (skolotājam) - procedūra, kuras laikā tiek veikta viennozīmīga pārliecināšanās, ka lietotājs ar lomu “Skolotājs” strādā savā Uzdevumi.lv profilā norādītajā mācību iestādē. Identifikāciju var veikt Portāla administrācija, skolai nosūtot oficiālu pieprasījumu pēc skolotāja profila identificēšanas konkrētajā mācību iestādē. Identificēt mācību iestādes skolotāja profilu Portālā ir tiesības arī konkrētās mācību iestādes Virslietotājam. Tikai identificēts skolotājs Portālā iegūst pieeju skolā reģistrēto lietotāju datiem.

Identifikācija notiek automātiski, ja skolotājs reģistrējas, izmantojot E-klases skolotāja profilu, tādējādi apliecinot, ka ir skolotājs, kam ir tiesības piekļūt skolēnu datiem. Identificētam skolotājam ir tiesības nepieciešamības gadījumā rediģēt skolā reģistrēto skolēnu profila datus (loma, klase, e-pasta adrese, vārds, uzvārds, dzimums) un mainīt (bet ne redzēt) profila paroli.

Identificēts skolotājs redz detalizētu statistiku par bērna mācību progresu Portālā.

 

Virslietotājs - konkrētas mācību iestādes identificēts skolotājs, kas administrē skolas profilu Portālā. Virslietotāja tiesības pēc skolas prasības vai līguma piešķir Portāla administrācija. Virslietotājam ir tiesības nepieciešamības gadījumā rediģēt skolā reģistrēto lietotāju profila datus (loma, klase, e-pasta adrese, vārds, uzvārds, dzimums), mainīt (bet ne redzēt) profila paroli, kā arī piešķirt/noņemt lietotājiem skolai izsniegtās PROF licences un veikt mācību iestādes skolotāju identifikāciju Portālā. Pirms skolotāja identificēšanas Virslietotājam ir pienākums pārliecināties, ka profila reģistrēšanu tiešām ir veicis attiecīgais skolotājs.

 

Direktors - konkrētas mācību iestādes vadītājs, kas administrē skolas profilu Portālā. Direktora tiesības pēc abpusējas vienošanās ar mācību iestādi piešķir Portāla administrācija. Direktoram ir tiesības nepieciešamības gadījumā rediģēt skolā reģistrēto lietotāju profila datus (loma, klase, e-pasta adrese, vārds, uzvārds, dzimums), mainīt (bet ne redzēt) profila paroli, kā arī piešķirt/noņemt lietotājiem skolai izsniegtās PROF licences un veikt mācību iestādes skolotāju identifikāciju Portālā.

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Pirms reģistrācijas lietotāja pienākums ir pilnā apmērā iepazīties ar Portāla lietošanas noteikumiem.

 

1.2. Reģistrējoties un atkārtoti ieejot Portālā, lietotājs piekrīt Portāla lietošanas noteikumiem, ieskaitot to grozījumus.

 

1.3. Portāla administrācija ir tiesīga veikt jebkuras izmaiņas un papildinājumus noteikumos vienpusējā kārtībā jebkurā laikā, bez jebkādas speciālas paziņošanas.

 

1.4. Uzdevumi.lv portāls patur visas tiesības un rīcības brīvību ņemt maksu par pakalpojumiem, kā arī mainīt šo pakalpojumu vērtību un lietošanas termiņu. Lietotāja profila bloķēšanas, izdzēšanas, lietošanas pārtraukšanas un/vai kļūdaini veikta maksājuma gadījumā, netiek atgriezti nekādi maksājumi saistībā ar Portāla pakalpojumu iegādi.

 

2. Reģistrācija Portālā

Reģistrācija Portālā ir bez maksas (par maksas pakalpojumiem lasiet punktā 6. Maksas pakalpojums PROF). Reģistrējoties Portālā, lietotājs piekrīt Portāla lietošanas noteikumiem. Portālā iespējams reģistrēties šādās lomās: Pirmsskolēns, Skolēns, Skolotājs, Vecāks, Students, Viesis, Privātskolotājs.

Reģistrējoties vai autorizējoties Portālā, lietotājs piekrīt izmantot tikai savus autorizācijas datus. Portāla lietotājs pats ir atbildīgs par savu autorizācijas datu nodošanu trešajām personām vai citu personu datu izmantošanu Portālā.

 

2.1. Reģistrācija, aizpildot reģistrācijas formu

Reģistrācijas procesa ietvaros lietotājam ir jānorāda prasītā informācija. Vairāk par reģistrācijas procesā prasīto informāciju lasiet punktā 3. Portāla privātuma politika.

Aizpildot reģistrācijas formu, lietotājam jānorāda e-pasta adrese un parole, kas tiks izmantota autorizācijā. Pēc reģistrācijas formas aizpildīšanas, uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta reģistrācijas apstiprinājuma vēstule un informācija par reģistrēto lietotājvārdu un paroli. Pēc apstiprinājuma saites atvēršanas lietotājs tiks reģistrēts Portālā un turpmāk varēs autorizēties Portālā ar norādītajiem datiem (e-pastu un paroli). Arī neapstiprinot reģistrācijas brīdī norādīto e-pasta adresi, lietotājs tiks reģistrēts portālā un varēs autorizēties savā profilā ar sevis norādītajiem datiem.

 

2.1.1 Vecāku reģistrācijas forma

Ja lietotājs reģistrējoties norāda, ka viņš Portāla izmantos lomu “Vecāks”, reģistrācijā nepieciešams reģistrēt (vai atrast jau reģistrētu) bērna profilu, kas būs piesaistīts vecāka profilam.

 

1.solis. Bērna profila izveidošana vai atrašana

Vecāks atrast/reģistrēt un pievienot savam profilam bērna profilu var:

 • ienākot Portālā ar vecāka E-klases profilu (šajā gadījumā gan bērnam, gan vecākam tiek automātiski izveidots Uzdevumi.lv profils, kurā turpmāk var autorizēties ar attiecīgās lomas (skolēns vai vecāks) E-klases datiem; vairāk par reģistrāciju, izmantojot E-klases pasi, lasiet punktā 2.2. Reģistrācija ar E-klases pasi);
 • ievadot bērna e-pasta adresi vai lietotājvārdu;
 • ievadot bērna skolu un klasi.

Veiksmīgas meklēšanas darbības rezultātā tiek parādīti šādi dati: bērna vārds, uzvārds, skola, klase un profila bilde.

Ja vecāks bērnu meklē pēc e-pasta adreses/lietotājvārda vai skolas/klases:

a) Ja bērnam jau ir reģistrēts profils, tiek piedāvāts nosūtīt meklētajam bērnam pieprasījumu pēc piekļuves viņa Uzdevumi.lv rezultātiem (poga “Šis ir mans bērns”);

Svarīgi! Redzēt bērna rezultātus Portālā lietotājs varēs tikai tad, ja bērns savā profilā būs apstiprinājis lietotāja pieprasījumu pēc viņa rezultātiem. Bērns savā profilā jebkurā brīdī var atļaut vai liegt citam lietotājam piekļuvi viņa rezultātiem.

b) Ja bērnam nav reģistrēts profils, tiek piedāvāts ievadīt informāciju par bērnu un izveidot viņam jaunu profilu (šajā gadījumā izveidotais bērna profils tiks automātiski piesaistīts vecāka profilam).

 

2. solis. Vecāka profila izveidošana

Pēc bērna profila atrašanas vai reģistrēšanas, vecāks veido savu profilu, reģistrācijas formā ievadot prasīto informāciju. Vairāk par reģistrācijas procesā prasīto informāciju lasiet punktā 3. Portāla privātuma politika.

 

2.1.3. Skolēna reģistrācijas uzaicinājums vecākam

Skolēnam no sava profila ir iespējams uzaicināt vecāku sekot līdzi viņa rezultātiem Portālā. Tāpat 1.-6. klases skolēns var nosūtīt vecākam pieprasījumu pēc atļaujas izmantot publisku profilu (punkts 3.1. un 3.2.). Uzaicinājumā skolēns norāda:

 • Vecāka e-pasta adresi
 • Vecāka vārdu
 • Vecāka uzvārdu
 • Vecāka dzimumu

Pēc uzaicinājuma nosūtīšanas, vecāks bērna norādītajā e-pasta adresē saņems informāciju par iespēju reģistrēties un sekot līdzi konkrētā bērna (vēstulē redzams bērna vārds/uzvārds) rezultātiem Portālā. Lai apstiprinātu bērna uzaicinājumu vai pieprasījumu atļaut izmantot publisku profilu, vecākam ir jāreģistrējas (vai jāautorizējas jau iepriekš reģistrētā profilā). Vajadzības gadījumā vecāks reģistrācijas brīdī varēs rediģēt bērna norādīto informāciju par vecāku.Nosūtot uzaicinājumu, skolēns apstiprina, ka vecāks reģistrācijas gadījumā no sava profila varēs apskatīt bērna rezultātus un progresu Portālā.

 

2.2. Reģistrācija ar E-klases pasi

Reģistrācijai Portālā lietotājs var izmantot E-klases pasi. Reģistrējoties ar E-klases pasi, lietotājs veido sasaisti savu E-klases profilu ar Uzdevumi.lv profilu. Portālā no E-klases tiek saņemti dati: vārds, uzvārds, skola, loma. Reģistrējot vecāka profilu papildus tiek saņemta informācija par vecākam pievienotajiem bērnu profiliem. Reģistrējot skolotāja profilu papildus tiek saņemta informācija par skolotāja klasēm E-klases žurnālā (rezultātu pārnešanai no Portāla sadaļas “Pārbaudes darbi” uz E-klases žurnālu). Portālam no E-klases netiek nodots lietotāja personas kods vai e-pasta adrese, vai telefona numurs, vai citi šajā rindkopā neminētie dati.

Reģistrējoties Portālā ar E-klases pasi, savus datus lietotājs pēc izvēles var ievadīt pats. Ievadot savu e-pasta adresi, lietotājam uz norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta reģistrācijas/e-pasta apstiprinājuma vēstule.

Pēc E-klases un Uzdevumi.lv profilu savienošanas, lietotājs Portālā varēs autorizēties ar E-klases pasi, izmantojot sava E-klases profila datus (lietotājvārdu un paroli). Portāls saglabā tikai profilu savienojumu, taču nesaņem un nesaglabā lietotāja E-klases lietotājvārdu un paroli.

 

2.3. Skolotāja reģistrētie profili

Portāla identificētiem skolotājiem savas mācību iestādes ietvaros ir tiesības veikt jauna lietotāja reģistrāciju. Reģistrācijas formā skolotājs ievada prasītos datus:

 • Loma portālā: Pirmsskolēns, Skolēns, Skolotājs, Students
 • Klases numurs un burts
 • E-pasta adrese vai lietotājvārds
 • Vārds
 • Uzvārds
 • Dzimums

Pēc skolotāja izveidotā lietotāja profila reģistrācijas uz norādīto e-pasta adresi tiks izsūtīta reģistrācijas apstiprinājuma vēstule ar datiem (lietotājvārdu un paroli) autorizācijai Portālā. Pēc lietotāja izveides skolotājam 24 stundas ir pieejams jaunizveidoto lietotāju saraksts ar izveidotā lietotāja vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi vai lietotājvārdu, paroli, klasi un lomu portālā. Šajā laika posmā skolotājs var lejupielādēt vai izdrukāt lietotāju sarakstu un nodot Portāla ieejas datus profila īpašniekam. Pēc 24 stundām informācija par skolotāja izveidotajiem profiliem tiek dzēsta. Tāpat, ja 24 stundu laikā lietotājs nomainīs savu paroli, tad vecā parole (ko ģenerēja Portāla sistēma), pazudīs no skolotāja saraksta.

 

2.4. Reģistrācija ar sociālo tīklu kontiem

Reģistrācijai Portālā var izmantot sociālo tīklu pases (Facebook, Twitter, Instagram u.c.) Reģistrējoties ar sociālā tīkla pasi, lietotājs savieno savu sociālā tīkla profilu ar Uzdevumi.lv profilu. Portālā no sociālā tīkla tiek saņemti dati: vārds, uzvārds, profila attēls. Citus reģistrācijai nepieciešamos datus lietotājs ievada pats.

Pēc sociālā tīkla un Uzdevumi.lv profilu savienošanas, lietotājs Portālā varēs autorizēties ar konkrētajā sociālajā tīklā izmantotajiem datiem - lietotājvārdu un paroli. Portāls saglabā tikai profilu savienojumu, taču nesaņem un nesaglabā lietotāja sociālā tīkla lietotājvārdu un paroli.

 

2.5. Ātrā reģistrācija

Portālā ir iespējams veikt arī ātro reģistrāciju, kuras ietvaros sākotnēji jānorāda tikai lietotāja e-pasta adrese, bet trūkstošie lauki - vārds, uzvārds, dzimums, loma u.c. - tiks prasīti pēc atkārtotas ielogošanās. Veicot ātro reģistrāciju, lietotājs izveido pagaidu profilu. Lai profils kļūtu patstāvīgs, jāievada visi prasītie lauki.

 

2.6. Profila labošana un/vai dzēšana

Portālā reģistrētiem lietotājiem ir tiesības pašiem pievienot, labot vai dzēst savā profilā norādītos datus, saturu un informāciju.

No Portāla lietotājs var tikt dzēsts, ja tiks konstatēts Portāla lietošanas noteikumu pārkāpums vai konstatētas darbības, kas vērstas uz Portāla administrācijas vai citu lietotāju maldināšanu, kā arī tieša vai netieša morāla, ētiska vai mantiska kaitējuma nodarīšana Portālam vai tā lietotājiem.

Lietotāja publiskais profils tiks saglabāts Portālā līdz brīdim, kad lietotājs izlems savu profilu dzēst. Lietotāja profils var tikt dzēsts automātiski, ja profila īpašnieks to nav izmantojis vairāk nekā 1 gadu. Desmit dienas pirms profila dzēšanas lietotājam tiek izsūtīts informatīvs paziņojums par drīzu neaktīvā profila dzēšanu. Ja lietotājs vēlas profilu saglabāt, viņam šajā profilā ir jāielogojas pirms notikusi automātiskā dzēšana. Arī pēc publiskā profila dzēšanas dati tiek glabāti Portāla datu bāzē ne ilgāk kā to paredz normatīvo aktu noteikumi.

Profilu iespējams dzēst, ielogojoties Portālā, klikšķinot uz sava vārda un uzvārda, atvērt sadaļu ‘’Labot profilu’’ un pēc tam izvēlēties ‘’Dzēst profilu’’ un klikšķinot uz ‘’Labi’’ logā ‘’Vai esat pārliecināts, ka vēlaties dzēst savu profilu?’’.

Portālā reģistrētam un identificētam skolotājam ir tiesības labot/precizēt skolā reģistrēto lietotāju datus. Skolotājam nav tiesību un iespējas dzēst skolā reģistrēto lietotāju profilus, taču skolotājs var izņemt lietotāju no skolas saraksta (skolēna profils netiek dzēsts, taču tas vairs nebūs piesaistīts konkrētajai skolai un iegūs lomu ''Viesis''). Identificētajam skolotājam mainot lietotāja klasi vai izņemot lietotāju no skolas, lietotājam uz Portālā reģistrēto e-pasta adresi tiek nosūtīta informācija par veiktajām izmaiņām.

Lietotāju ērtībai katru gadu pirms jauna mācību gada sākuma lietotājiem ar lomu “Skolēns” un “Students” automātiski tiek mainīta klase, esošo klasi pārceļot par vienu uz augšu. Skolēni, kas beiguši 12. klasi, tiks izņemti no skolas saraksta. Ieejot portālā pēc automātiskās klases nomaiņas, lietotājs saņem paziņojumu par klases maiņu un sistēma skolēnam piedāvā apstiprināt savu klasi vai norādīt citu.

 

2.7. Paroles atjaunošana

Ja lietotājs ir reģistrēts ar e-pasta adresi un ir aizmirsis sava profila autorizēšanās paroli, viņš to var atjaunot, Portāla sākumlapā klikšķinot uz saites “Aizmirsi paroli?” un ievadot Portālā reģistrēto e-pasta adresi. Uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta paroles atjaunošanas saite.

Ja lietotājs ir reģistrēts ar lietotājvārdu un ir aizmirsis sava profila autorizēšanās paroli, lietotājam jāsazinās ar Portāla administrāciju, rakstot uz info@uzdevumi.lv!

Portālā reģistrētam un identificētiem skolotājiem nepieciešamības gadījumā ir tiesības piešķirt jaunu paroli savā mācību iestādē reģistrētajiem lietotājiem.

 

3. Portāla privātuma politika

Portāla reģistrēto lietotāju datu apstrādes pārzinis ir SIA „Uzdevumi.lv”, reģ.Nr.: 40103604434, adrese: Rīga, Audēju iela 8, LV-1050.

Portāla reģistrēto lietotāju datu apstrādes pamatmērķis ir ar digitālā mācību līdzekļa palīdzību sniegt atbalstu mācībās skolēniem, skolotājiem, vecākiem un citiem lietotājiem. Visi Portālā reģistrēto lietotāju dati tiek aizsargāti atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām un tiek apstrādāti pamatojoties uz datu subjekta izteiktu piekrišanu, kas tiek sniegta reģistrējoties Portālā un izmantojot Portāla sniegtos tehniskos risinājumus.

Portāla reģistrētais lietotājs piekrīt šādu datu apstrādei:

 1. Lietotājvārds (t.sk. e-pasta adrese)
 2. Parole (redzama tikai reģistrētajam lietotājam)
 3. Vārds un uzvārds
 4. Dzimums
 5. Loma Portālā
 6. Papildus informācija (atšķiras atkarībā no izvēlētās lomas)

 

Pirmsskolēns:

 • Pirmsskolas izglītības iestāde/bērnudārzs
 • Grupas numurs vai nosaukums
   

Skolēns:

 • Mācību iestāde/skola
 • Klases numurs un burts
   

Skolotājs (t.sk. Virslietotājs un Direktors):

 • Tālrunis
 • Mācību iestāde/skola
 • Pasniegtais mācību priekšmets (nepieciešams skolotāja darbvirsmas funkcionalitātes pielāgošanai konkrētajam mācību priekšmetam)
   

Vecāks:

 • Bērna lietotājvārds vai e-pasta adrese, kas reģsitrēta Uzdevumi.lv
   

Students:

 • Mācību iestāde
 • Kursa un grupas numurs
   

Viesis:

 • Nav nepieciešama papildus informācija
   

Privātskolotājs:

 • Tālrunis
 • Privātskolēna e-pasta adrese

 

Lietotāja paroli zina tikai pats lietotājs, taču pēc lietotāja pieprasījuma to ir iespējams mainīt vai atjaunot. Paroli iespējams mainīt sadaļā “Mans profils” vai rakstot uz info@uzdevumi.lv.

Portālā reģistrēta lietotāja dati var tikt nodoti trešajām personām tikai ar lietotāja piekrišanu vai, atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumiem, tiesību aizsardzības iestādēm pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas.

Ārpakalpojumu sniedzējiem nav piekļuves tiesības Portālam un tajā esošajai informācijai, ja sadarbības līgumā nav noteikta Portālā esošo datu piekļuves kārtība un aizsardzības prasības, kas izvirzītas ārpakalpojumu sniedzējam vai tā pilnvarotajām personām.

 

3.1. Anonīms profils

Ja Portālā reģistrētais lietotājs izmanto anonīmu profilu, to var apskatīt tikai portāla administrācija, identificēti lietotāja skolas skolotāji, kā arī vecāku/privātskolotāju profili, kuriem skolēns ir devis atļauju apskatīt profila informāciju. Anonīmam profilam tiks paslēpts lietotāja vārds un uzvārds, profila attēls, kā arī sasniegumi un novērtējumi. Anonīmi profili arī var piedalīties Topā, taču citiem lietotājiem nebūs redzama informācija par bērnu un viņa vārda/uzvārda vietā būs redzams uzraksts ‘’Anonīms’’.

Portālā reģistrētie pirmsskolēnu un 1.-6. klases skolēnu profili pēc noklusējuma ir anonīmi. Ja skolēns vēlas, lai viņa profils ir publiski redzams citiem Uzdevumi.lv lietotājiem, viņam ir jāsaņem vecāka atļauja padarīt profilu publisku. Pieprasīt vecāka atļauju padarīt profilu publisku iespējams lietotāja profilā. Lai izsniegtā atļauja būtu aktīva, vecākam ir jābūt reģistrētam Uzdevumi.lv. Dzēšot vecāka profilu, tiek anulēta arī bērnam izsniegtā atļauja.

 

3.2. Publisks profils

Portālā reģistrētie lietotāji piekrīt, ka personas dati, kas redzami lietotāja publiskajā profilā (vārds, uzvārds, loma, foto, klase, skola, nopelnītais punktu skaits, kā arī procentuālais progress par risinātajiem mācību priekšmetiem un tēmām) būs publiski redzami pārējiem Portālā reģistrētiem un nereģistrētiem (anonīmiem) lietotājiem. Citus personas datus (telefons, parole, e-pasta adrese, savienotie profili) iespējams redzēt tikai profila īpašniekam vai Portāla administrācijai. Par publiska profila atšķirībām atkarībā no izvēlētās lomas lasiet punktā 3.2.1. Publisks profils dažādām lomām

 

Portālā reģistrēto 7.-12. klases skolēnu, studentu, skolotāju, vecāku un citu lietotāju profilu privātumu kontrolē paši lietotāji. Sākot ar 7. klasi, skolēniem nav nepieciešama vecāku atļauja izmantot publisku profilu. Reģistrējoties Portālā, kā arī jebkurā brīdī pēc reģistrēšanās, lietotājam ir iespēja iestatīt savu profilu kā privātu jeb anonīmu. Lai to izdarītu:

 • "Skolēns", "Students": reģistrācijas brīdī vai sadaļā ''Labot profilu'' jānoņem atzīme pie rindas ''Es piekrītu piedalīties topos un padarīt savu profilu publisku.''
   
 • "Skolotājs", "Vecāks", "Viesis": reģistrācijas brīdī vai sadaļā ''Labot profilu'' jānoņem atzīme pie rindas "Vēlos, lai mans profils būtu publisks."

 

3.2.1. Publisks profils dažādām lomām

Publiskā profilā redzamie dati atšķiras atkarībā no lomas, ar kādu lietotājs ir reģistrējies.
 

Publiski redzamā informācija:

Pirmsskolēns/Skolēns:

 • Mācību iestāde/skola
 • Klases numurs un burts
 • Profila bilde
 • Vieta klasesbiedru TOPā
 • Nopelnītie punkti par izpildītajiem uzdevumiem
 • Mācību priekšmetu progress portālā
   

Skolotājs:

 • Mācību iestāde/skola
 • Loma portālā
 • Profila bilde
 • Nopelnītie punkti par izpildītajiem uzdevumiem
 • Portālā iegūtie sertifikāti
 • Mācību priekšmetu progress portālā
   

Vecāks:

 • Profils nav publiski redzams
 • Profilam pievienotie bērni redz vecāka vārdu/uzvārdu
   

Students:

 • Mācību iestāde
 • Kursa un grupas numurs
 • Profila bilde
 • Vieta TOPā
 • Nopelnītie punkti par izpildītajiem uzdevumiem
 • Mācību priekšmetu progress portālā
   

Viesis:

 • Profils nav publiski redzams
   

Privātskolotājs:

 • Loma portālā
 • Profila bilde
 • Nopelnītie punkti par izpildītajiem uzdevumiem
 • Mācību priekšmetu progress portālā
   

Vairāk par dažādās portāla sadaļās redzamajiem lietotāja datiem lasiet punktā 4. Galvenās Portāla sadaļas un tajās redzamie dati.

 

3.3. Profila savienošana ar E-klasi

Ja lietotājs veic Uzdevumi.lv konta sasaisti ar E-klasi, Portāls patur tiesības mainīt lietotāja profila datus saskaņā ar E-klases datiem. Savienojot profilu ar E-klasi, turpmāk Portālā ir iespējams autorizēties, izmantojot "E-klase pase". Savienojumu ar E-klasi lietotājs var veikt tikai tad, kad piekritis E-klases lietošanas noteikumiem, ar kuriem iespējams iepazīties profilu savienošanas procesā. Savienojot Uzdevumi.lv profilu ar E-klasi, Portālā no E-klases tiek saņemti dati: vārds, uzvārds, skola, loma, vecākam pievienotie bērnu profili.

Savienojot skolotāja profilu papildus tiek saņemta informācija par skolotāja klasēm E-klases žurnālā. Identificēts skolotājs ir tiesīgs pārnest izveidota pārbaudes darba aprakstu un skolēnu rezultātus uz E-klases žurnālu. Ja skolotājs nosūta skolēniem pārbaudes darbu uz E-klases sarakstu, lai piekļūtu darbam, skolēnam savā Uzdevumi.lv profilā jāautorizējas ar “E-klases pase”.

 

3.4. E-pasta jaunumu saņemšana

Reģistrējoties lietotājs izdara izvēli, vai un kādus informatīvos e-pastus saņemt. Katrai lomai ir izdalīti dažādi e-pastu tipi (punkts 3.4.1. Jaunumu e-pastu tipi).

E-pasta jaunumu saņemšanas iestatījumus jebkurā brīdī ir iespējams mainīt sadaļā "Labot profilu/Automātisko e-pasta vēstuļu iestatījumi". Tāpat no konkrētā e-pasta tipa saņemšanas ir iespējams atteikties jebkuras saņemtās vēstules beigās, klikšķinot uz atrakstīšanās saites.

Nav iespējams atteikties no sistēmas vēstulēm, kas saistītas ar darbībām vai izmaiņām lietotāja profilā (reģistrācijas apstiprināšana; paroles atjaunošana; profila datu izmaiņas u.c. automātiski sistēmas paziņojumi).

Portālā reģistrētie 1.-6. klases skolēni pēc noklusējuma saņem ar Portālu saistītos jaunumus reģistrācijas brīdī norādītajā e-pasta adresē.

Virslietotājam pieslēdzot lietotājam PROF licenci, licences saņēmējs savā norādītajā e-pasta adresē (ja e-pasts ir norādīts) saņem informāciju par licenci, kā arī pieslēdzēja (Virslietotāja) vārdu/uzvārdu, lai zinātu pie kā vērsties jautājumu gadījumā. Šī ir automātiska vēstule un lietotājam no tās nav iespējams atteikties.

Identificētam skolotājam Portālā veicot darbības, kas saistītas ar skolēna profilu (PROF licences pieslēgšana; e-pasta adreses maiņa; pārbaudes darba nosūtīšana; klases maiņa), skolēns savā norādītajā e-pasta adresē (ja e-pasts ir norādīts) saņem informatīvu paziņojumu par konkrēto darbību. Sadaļā "Labot profilu" skolotājs var atzīmēt, vai šajos paziņojumos norādīt arī skolotāja e-pasta adresi, kur skolēnam vērsties jautājumu gadījumā.

Uzdevumi.lv izsūta tikai ar Portālu saistītus paziņojumus un piedāvājumus. Lietotājam netiek izsūtīti trešo personu paziņojumi un lietotāju e-pasta adreses netiek nodotas trešajām personām. Portālā reģistrēta lietotāja dati var tikt nodoti trešajām personām tikai ar lietotāja piekrišanu vai, atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumiem, tiesību aizsardzības iestādēm pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas.

 

3.4.1. Jaunumu e-pastu tipi

Atkarībā no lietotājam reģistrētās lomas Portālā, tiek piedāvāti dažādi jaunumu e-pastu tipi, ko saņemt. E-pasta jaunumu saņemšanas iestatījumus ir iespējams mainīt sadaļā "Labot profilu/Automātisko e-pasta vēstuļu iestatījumi".

Vecākiem:

 • Saņemt informatīvus e-pastus par jaunumiem un svarīgām izmaiņām Portālā
 • Saņemt ikmēneša atskaites e-pastā par bērna progresu Portālā
   

Skolotājiem:

 • Saņemt informatīvus e-pastus par jaunumiem un svarīgām izmaiņām Portālā
 • Saņemt paziņojumus e-pastā par Uzdevumi.lv pilotprojektiem skolā
 • Direktoriem/Virslietotājiem: Saņemt atskaiti e-pastā ar svarīgu informāciju par skolas progresu Portālā

Skolēniem:

 • Saņemt informatīvus e-pastus par jaunumiem un svarīgām izmaiņām Portālā
 • Saņemt paziņojumus e-pastā, kad skolotājs man ir nosūtījis jaunu pārbaudes darbu
   

Citām lomām:

 • Saņemt informatīvus e-pastus par jaunumiem un svarīgām izmaiņām Portālā

 

3.5. Personīgā informācija

Katrs Portāla Uzdevumi.lv lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto Portālā vai nosūta citiem Portāla lietotājiem, tai skaitā, bet ne tikai sava profila datus, fotogrāfijas, e-pasta sūtījumus, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras rodas šādas informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā.
 

Portālā Uzdevumi.lv ir aizliegts ievietot vai nosūtīt citiem Portāla lietotājiem:

 • informāciju (tajā skaitā arī video un audio materiālus), kuras izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;
 • informāciju, kura aizskar personas godu un cieņu;
 • informāciju, kura aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
 • informāciju, kura ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;
 • informāciju, kura satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);
 • informāciju, kurai piemīt surogātpasta (junk mail, spam, chain letter) vai nesaskaņotas reklāmas raksturs;
 • informāciju, kura ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska;
 • visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt Portāla normālu darbību un drošību.
   

Konstatējot šādas informācijas izvietošanu, Uzdevumi.lv ir tiesīgs šo informāciju nekavējoties izdzēst, kā arī dzēst šīs informācijas izvietotāja profilu vai bloķēt tam pieeju uz laiku.

 

3.6. Fotogrāfijas

Savā publiskajā profilā lietotājs var pievienot fotogrāfiju, kurā ir skaidri redzams un atpazīstams, kā arī cita veida fotogrāfiju. Aizliegts ievietot fotogrāfiju, kurā ir redzama vardarbība, ieroči, tabakas izstrādājumi, alkoholiskas vai narkotiskas vielas, erotisks saturs, komunistiski vai nacistiski simboli, kā arī attēlus, kas ir diskriminējoši pret citas grupas, rases, dzimuma, etniskās vai nacionālās piederības pārstāvjiem. Tāpat netiek apstiprinātas fotogrāfijas ar aizskarošiem vai izaicinošiem uzrakstiem. Portāla moderators ir tiesīgs bloķēt arī sliktas kvalitātes attēlus, kā arī jebkuru cita veida attēlu, kas varētu būt aizskarošs pret citiem Portāla lietotājiem. Fotogrāfiju Portāla administrācija pārbaudīs un veiks tās apstiprināšanu vai bloķēšanu.

 

3.7. Sīkdatnes

Portāla Pārzinis ir tiesīgs vākt datus par tīmekļa vietnes lietotāju, izmantojot sīkdatnes („cookies”), lai uzlabotu lietotājiem pieejamos pakalpojumus. Sīkdatnes („cookies”) ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina lietotāju par sīkdatņu („cookies”) izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai lietotājs piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu („cookies”) nepieņemšana neaizliegs lietotājam lietot Portālu, taču tas var ierobežot sistēmas izmantošanas iespējas.”

 

3.8. Meklētājprogrammas

Portālā reģistrēto 1.-7. klašu skolēnu, kā pirmsskolēnu, vecāku un privātskolotāju profils netiek indeksēts Google u.c. interneta meklētājprogrammās.

Citu Portālā reģistrēto lietotāju publiskais profils tiek indeksēts Google u.c. interneta meklētājos. Lietotājam ir iespēja atslēgt sava publiskā profila parādīšanos interneta meklētājos, sadaļā ''Labot profilu'' noņemot ķeksīti pie ''Es piekrītu piedalīties topos un padarīt savu profilu publisku.'' (izmaiņas notiks 7-14 dienu laikā).

Ja lietotājs vēlas, lai viņa profils no Google meklētāja rezultātiem izzūd ātrāk, iesakām izmantot rīku "Novecojuša satura noņemšana". Iekopējot sava anonīmā profila saiti šajā rīkā un pieprasot lapas noņemšanu, izmaiņas tiek veiktas dažu dienu laikā.

 

4. Galvenās Portāla sadaļas un tajās redzamie dati

4.1. Pārbaudes darbi – atkarībā no lomas šajā sadaļā iespējams veidot/risināt pārbaudes darbus un apskatīt to rezultātus.

Skolēns – sadaļā var risināt skolotāja uzdotos elektroniskos pārbaudes darbus un apskatīt savu vērtējumu tajos.

Skolotājs (identificēts), Privātskolotājs – sadaļā redz skolēna vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, profila bildi, kā arī PROF pakalpojuma statusu. Skolotājs šajā sadaļā veido un nosūta skolēniem elektroniskus pārbaudes darbus, kā arī iepazīstas ar skolēnu uzrādītajiem rezultātiem tajos.

Vecāks – sadaļā redz savam profilam pievienoto bērnu elektronisko pārbaudes darbu rezultātus. Lai redzētu bērna rezultātus, bērnam vispirms jāapstiprina vecāka pieprasījums.

 

4.2. Virtuālā skola (mācību priekšmeti) – šajā sadaļā lietotājs var iepazīties ar viņa klasei atbilstošu mācību saturu - teorijas materiāliem, uzdevumiem un testiem. Lietotājam ir brīva pieeja arī citu klašu mācību saturam. Lai uzlabotu savu rezultātu, katru uzdevumu un testu var pildīt vairākas reizes pēc kārtas, neierobežotā daudzumā. Pildot uzdevumus un testus Virtuālajā skolā, lietotājs ar publisku profilu apstiprina, ka ļauj uzkrāt savā profilā iegūtos rezultātus un izmantot tos TOP sadaļās kopā ar savu profila informāciju - vārdu, uzvārdu, rezultātu, profila bildi, skolu un klasi. Anonīmam profilam vārds/uzvārds TOP sadaļās tiks aizstāts ar “Anonīms”.

 

4.2.1. Atbildes ieskaitīšana uzdevumā

Ja uzdevums sastāv no vairākiem jautājumiem, tad lietotāja uzrādītais rezultāts tiks aprēķināts procentos.
 

Ja lietotājs pareizi atbildējis uz:

 • 0% no uzdevuma jautājumiem, tad uzdevums netiek ieskaitīts;
 • 1-99% no uzdevuma jautājumiem, tad uzdevums tiek daļēji ieskaitīts;
 • 100% no uzdevuma jautājumiem, tad uzdevums tiek ieskaitīts.
   

Atbildes uz jautājumiem jāievada un jāapstiprina 42 minūšu laikā, pretējā gadījumā atbilde netiks pieņemta pārtrauktās interneta sesijas dēļ.

 

4.3. TOP, Dienas TOP – attiecas uz lietotājiem, kas reģistrēti lomā “Skolēns”. Vieta topā veidojas sasummējot visus lietotāja uzkrātos reitinga punktus attiecīgajā klase, kura ir norādīta lietotāja profilā. Lietotājs ar publisku profilu (punkts 3.2.) apstiprina, ka atļauj izmantot savu rezultātu, vārdu un uzvārdu, skolu, klasi un  profila bildi publicēšanai TOPā. Šos datus redz gan Portālā reģistrēti, gan nereģistrēti lietotāji. Anonīmam profilam (punkts 3.1.) vārds/uzvārds TOP sadaļās tiks aizstāts ar “Anonīms”.

 

4.4. Šobrīd risina – sadaļā reāllaikā redzama, lietotāju aktivitāte portālā - lietotāja vārds un uzvārds, risinātā uzdevuma nosaukums un rezultāts (“Daļēji pareizi” vai “Izcili”). Lietotāja iesniegtā atbilde nav redzama. Ja uzdevums portālā atrisināts nepareizi, lietotāja vārds sadaļā netiek parādīts. Anonīmiem profiliem vārds un uzvārds sadaļā tiek aizstāts ar tekstu “Anonīms”.

 

4.5. Izglītības iestādes – šajā sadaļā jebkuram lietotājam iespējams apskatīt visas Portālā reģistrētās skolas. Reģistrējoties konkrētā mācību iestādē, skolotājs ar publisku profilu apstiprina, ka viņa profila informācija - vārds, uzvārds, profila bilde un rezultāti - tiks publicēta reģistrācijas laikā norādītās skolas profilā. Šajā sadaļā ir redzama arī informācija no TOP par aktīvākajām skolas klasēm un skolēniem ar publisku profilu (rezultāts, vārds un uzvārds, skola, klase un profila bilde). Lietotājiem ar anonīmu profilu šajās sadaļās vārds/uzvārds tiek aizstāts ar “Anonīms”.

Sazinoties ar Portāla administrāciju, skolas profilu ir iespējams papildināt ar aprakstu par skolu, mācību iestādes kontaktiem, fotogrāfijām u.c. informāciju.

 

4.6. Skolēnu rezultāti – atkarībā no lomas šajā sadaļā iespējams redzēt skolas skolēnu, privātskolēnu vai bērnu mācību rezultātus un progresu Portālā.

Skolotājs (identificēts) – sadaļā redz savas skolas skolēnu mācību rezultātus portālā. Sadaļā skolotājam redzams skolēna vārds/uzvārds un rezultāti skolotāja atlasītajā Virtuālās skolas mācību priekšmetā vai tēmā.

Privātskolotājs – sadaļā redz profilam pievienoto privātskolēnu mācību rezultātus portālā. Sadaļā privātskolotājam redzams skolēna vārds/uzvārds un rezultāti privātskolotāja atlasītajā Virtuālās skolas mācību priekšmetā vai tēmā.

Vecāks – sadaļā redz profilam pievienoto bērnu mācību rezultātus portālā. Sadaļā vecākam redzams skolēna vārds/uzvārds un rezultāti vecāka atlasītajā Virtuālās skolas mācību priekšmetā vai tēmā. Lai redzētu bērna rezultātus, bērnam vispirms jāapstiprina vecāka pieprasījums.

 

4.7. Sadaļas un iespējas tikai reģistrētiem un identificētiem skolotājiem

 • Manas klases – sadaļā skolotājs var izvēlēties vai pievienot sevis apmācāmās klases un piekļūt konkrēto klašu un to skolēnu rezultātiem Portālā. Sadaļā skolotājs redz skolēna vārdu/uzvārdu, skolu, klasi, lietotājvārdu, iegūto punktu skaitu, PROF pieslēguma statusu, pēdējās aktivitātes datumu, klases apkopoto un katra skolēna individuālo treniņa statistiku Virtuālajā skolā un pārbaudes darbu statistiku. Skolotājs sadaļā var veikt skolēnu profila rediģēšanu un jaunu skolēnu profilu veidošanu.
   
 • Skolēnu pārvalde – sadaļā skolotājs piekļūst skolā reģistrēto lietotāju sarakstam un redz: lietotāja vārdu/uzvārdu, pēdējās aktivitātes datumu, iegūto punktu skaitu, PROF pieslēguma statusu, klasi, savienojumu ar E-žurnālu, lietotājvārdu. Nepieciešamības gadījumā identificētam skolotājam ir tiesības rediģēt skolā reģistrēto lietotāju profila datus (vārds, uzvārds, dzimums, klase, e-pasts), kā arī piešķirt lietotājiem jaunu ieejas paroli Portālā un izņemt lietotāju no skolas, ja viņš skolā nemācās vai absolvējis skolu. Skolotājs sadaļā var veikt arī jaunu lietotāju reģistrāciju (punkts 2.3. Skolotāja reģistrētie profili).

 

4.8. Sadaļa un iespējas tikai reģistrētiem skolēniem

 • Mani vecāki un privātskolotāji - šajā sadaļā skolēns redz, kādi profili (vecāka vai privātskolotāju) ir pieprasījuši pieeju viņa rezultātiem. Vajadzības gadījumā bērns šajā sadaļā var apstiprināt vai liegt citiem lietotājiem pieeju saviem rezultātiem, kā arī norādīt, vai lietotājs drīkst ielogoties bērna profilā. Skolēns sadaļā pats var uzaicināt vecākus sekot līdzi viņa rezultātiem Portālā vai lūgt vecākiem atļauju izmantot publisku profilu (punkts 2.1.3., 3.1. un 3.2.). Nosūtot vecākiem uzaicinājumu, vecāki uzaicinājuma vēstulē redzēs bērna Portālā reģistrēto vārdu un uzvārdu.

 

4.9. Sadaļas un iespējas tikai reģistrētiem vecākiem

 • Mani bērni – sadaļā vecāks redz savam profilam pievienotos bērnus un var pievienot jaunus bērnus. Nosūtot bērnam pieprasījumu, bērns pieprasījuma vēstulē redzēs vecāka Portālā reģistrēto vārdu un uzvārdu. Pēc bērna apstiprinājuma vecākam logrīkā “Mani bērni” būs pieejama informācija: bērna vārds/uzvārds, nopelnītie punkti Virtuālajā skolā par pēdējām 30 dienām, aktīvie pārbaudes darbi, PROF pakalpojums statuss. Ja bērns savā profilā ir devis atļauju, tad sadaļā “Mani bērni” vecāks var pāriet uz bērna Uzdevumi.lv profilu. Ja bērna profilu reģistrējis vecāks, bērna profilā viņam ir tiesības ielogoties bez bērna apstiprinājums. Gan vecāks, gan bērns jebkurā brīdī var atcelt vecāka-bērna profilu savienojumu.

  Ja vecāks reģistrējas, izmantojot E-klases pasi, savienojums ar bērna profilu notiek automātiski (punkts 2.1.1. Vecāku reģistrācijas forma).

  Ja bērns vecāka pieprasījumu nav apstiprinājis, sadaļā iespējams atkārtoti nosūtīt bērnam pieprasījuma vēstuli vai atvienot bērna profilu no vecāka profila.

 • Statistika par bērnu - sadaļā vecāks pēc bērna apstiprinājuma redz detalizētu informāciju par bērnu un viņa mācību progresu Portālā - bērna vārds/uzvārds, skola, klase, nopelnītie punkti, vieta klasesbiedru TOPā, profila bilde, priekšmetu progress, aktivitāte par pēdējām 30 dienām, statistika par pēdējām 30 dienām, statistikas vēsture, skolotāja uzdotie pārbaudes darbi, PROF pieslēguma statuss. Pirmsskolas vecuma un 1.-6. Klases bērnu vecākiem šajā sadaļā ir iespējams arī norādīt bērna profila privātumu - publisks vai anonīms.

  Ja bērns vecāka pieprasījumu nav apstiprinājis, šī sadaļa par bērnu vecākam nav pieejama.

 • PROF - sadaļā vecākam ir iespēja pieslēgt un pārvaldīt maksas pakalpojumu (punkts 6. Maksas pakalpojums PROF) gan sev, gan savam profilam piesaistītajiem bērniem, kas apstiprinājuši vecāka pieprasījumu. Ja vecāks bērna profilam ir pieslēdzis PROF pastāvīgo pieslēgumu un kaut kādu iemeslu dēļ pakalpojuma automātiska pagarināšana nav varējusi notikt, gan vecākam, gan bērnam uz Portālā reģistrēto e-pasta adresi tiek izsūtīta informācija par kļūdu maksājumā. Bērns informatīvajā vēstulē redz arī maksātāja vārdu un uzvārdu.

 

4.10. Sadaļas tikai reģistrētiem privātskolotājiem

 • Mani bērni – sadaļā privātskolotājs redz savam profilam pievienotos privātskolēnus un var pievienot jaunus skolēnus. Nosūtot privātskolēnam pieprasījumu, skolēns pieprasījuma vēstulē redzēs privātskolotāja Portālā reģistrēto vārdu un uzvārdu. Pēc privātskolēna apstiprinājuma privātskolotājam logrīkā “Mani bērni” būs pieejama informācija: privātskolēna vārds/uzvārds, nopelnītie punkti Virtuālajā skolā par pēdējām 30 dienām, aktīvie pārbaudes darbi, PROF pakalpojums statuss. Gan privātskolotājs, gan privātskolēns jebkurā brīdī var atcelt privātskolotāja-privātskolēna profilu savienojumu.

  Ja privātskolēns privātskolotāja pieprasījumu nav apstiprinājis, sadaļā iespējams atkārtoti nosūtīt privātskolēnam pieprasījuma vēstuli vai atvienot privātskolēna profilu no privātskolotāja profila.

 

 • Statistika par bērnu - sadaļā privātskolotājs pēc privātskolēna apstiprinājuma redz detalizētu informāciju par privātskolēnu un viņa mācību progresu Portālā - privātskolēna vārds/uzvārds, skola, klase, nopelnītie punkti, vieta klasesbiedru TOPā, profila bilde, priekšmetu progress, aktivitāte par pēdējām 30 dienām, statistika par pēdējām 30 dienām, statistikas vēsture, uzdotie pārbaudes darbi, PROF pieslēguma statuss.

  Ja privātskolēns privātskolotāja pieprasījumu nav apstiprinājis, šī sadaļa par privātskolēnu privātskolotājam nav pieejama.

 

4.11. Jautājumi, ierosinājumi, atsauksmes

Ja lietotājam rodas jautājumi, ierosinājumi vai neskaidrības saistībā ar Uzdevumi.lv, ar Portāla administrāciju var sazināties, rakstot uz e-pasta adresi info@uzdevumi.lv. Nosūtot atsauksmi, lietotājs piekrīt, ka Portāla administrācija saņem šādus papildus datus: saiti, no kuras atsauksme tika izsūtīta; lietotāja vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, klasi; tehnisko informāciju par konkrēto mācību materiālu; tehniskos datus par lietotāja izmantoto pārlūkprogrammu (pārlūkprogrammas tips, nosaukums, versija, platforma, informācija par JavaScript). Dati tiek izmantoti atsauksmē norādītā jautājuma risināšanai. Atbilde uz atsauksmi tiek sniegta 1-10 darba dienu laikā.

 

5. Intelektuālā īpašuma tiesības

5.1. Uz objektiem, kas publicēti Portālā: dizaina elementi, teksts, ilustrācijas, attēli, video, programmas, programmatūras kods, skripti (turpmāk - Materiāli), izņēmuma tiesības pieder Portālam vai atsaucē norādītajam autoram. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti Portālam un trešajām personām.

5.2. Materiāls nedrīkst tikt pavairots (t.sk. kopēts), pārstrādāts, izplatīts, publicēts vai izmantots citā veidā bez iepriekšējas piekrišanas no autortiesību īpašnieka. Izmantojot Portālā publicēto materiālu, lietotājam ir pienākums norādīt atsauci uz Portālu.

5.3. Lietotājs nedrīkst izmantot lietojumprogrammu, pakalpojumus vai digitālo saturu nelikumīgiem mērķiem.

 

6. Maksas pakalpojums PROF

Portālā ir iespējams saņemt maksas pakalpojumu PROF, veicot pārskaitījumu caur interneta banku, bankas maksājuma kartēm vai PayPal. Veiksmīga pārskaitījuma gadījumā PROF pakalpojums tiks aktivizēts darbadienas laikā pēc apmaksas saņemšanas.

PROF ir iespējams apmaksāt arī ar bankas pārskaitījumu uz Portāla rekvizītiem. Tādā gadījumā pakalpojumu Portāla administrācija manuāli pieslēdz 3 darba dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas Uzdevumi.lv kontā.

Pakalpojumu iespējams pieslēgts Portāla sadaļā “PROF”.

Aktīvs PROF pakalpojums papildus lietotājam sniedz šādu digitālu saturu:

 1. Pareizās atbildes jebkuram uzdevumam sadaļā “Virtuālā skola”
 2. Risinājuma skaidrojumu visiem Portāla uzdevumiem, testiem un skolotāja sūtītajiem pārbaudes darbiem
 3. Pieeju valsts pārbaudes darbu treniņuzdevumiem (sarkanās ikonas sadaļā “Virtuālā skola”) ar pareizajām atbildēm un skaidrojumu

 

Ir pieejami divi PROF pieslēguma veidi:

 • PROF pastāvīgais pieslēgums

  Ik pēc 30 dienām tiek automātiski pagarināts PROF pieslēgums un no lietotāja norādītās bankas kartes tiek pārskaitīta apmaksa 5,00 € apmērā (par PROF 30 dienām), līdz brīdim, kad lietotājs abonementu atslēdz vai tiek mainīti/dzēsti bankas kartes dati.

  Atcelt PROF abonementa automātisko apmaksu un/vai dzēst sasaisti ar bankas karti var jebkurā brīdī, ielogojoties savā Uzdevumi.lv profilā un atverot Portāla PROF sadaļu vai sūtot e-pastu uz info@uzdevumi.lv, vai zvanot uz Uzdevumi.lv biroju +371 67616191 (d.d. 09:00-17:00).

  Atslēdzot PROF abonementa automātisko apmaksu, visi turpmākie maksājumi tiek apturēti, bet sasaiste ar bankas karti tiek saglabāta, un lietotājam jebkurā brīdī ir iespējams atjaunot iepriekšējo abonementu par pieslēgšanas brīdī aktuālo pakalpojuma cenu, neievadot kartes datus atkārtoti.

  Ja lietotājs dzēš saglabāto sasaisti ar bankas karti, iegādājoties jaunu PROF pakalpojumu, kartes dati būs jāievada atkārtoti, kā arī cenu izmaiņu gadījumā lietotājs nevarēs izmantot iepriekšējā abonementa cenu.

  Par veiktajiem un mēģinātajiem (t.sk. neveiksmīgajiem) maksājumiem lietotājam uz Portālā reģistrēto e-pasta adresi tiek nosūtīts informatīvs ziņojums.

  Ja pirmais automātiskais maksājums ir nesekmīgs (kontā nepietiek līdzekļu, tehniski traucējumi u.c. kļūmes), sistēma pēc 24h maksājumu mēģinās veikt atkārtoti. Ja arī otrais maksājuma mēģinājums ir nesekmīgs, trešais mēģinājums jāveic pašam lietotājam. Ja maksājums netiek veikts 48h laikā pēc otrā mēģinājuma, PROF pakalpojums tiek automātiski atslēgts.
   
 • PROF uz gadu

  Pēc vienreizējas 30,00 € apmaksas PROF pakalpojums lietotājam tiek pieslēgts uz 365 dienām no pieslēgšanas brīža.

 

Nepieciešamības gadījumā pēc lietotāja lūguma PROF pieslēgumu ir iespējams pārslēgt uz citu Portālā reģistrētu profilu. Lai to izdarītu, lietotājam ir jāsazinās ar Portāla administrāciju e-pastā info@uzdevumi.lv vai pa telefonu +371 67616191.

Uz PROF pakalpojumu nav attiecināmas atteikuma tiesības pēc tam, kad lietotājs ir saņēmis pakalpojumu, jo pakalpojums ir digitāls saturs, ko nav iespējams atgriezt atpakaļ.

Lietotāja profila bloķēšanas, izdzēšanas, lietošanas pārtraukšanas un/vai kļūdaini veikta maksājuma gadījumā, netiek atgriezti nekādi maksājumi saistībā ar Portāla pakalpojumu iegādi.

 

7. Tehniskā informācija

Portāls ir pārbaudīts un tas darbojas sekojošās interneta pārlūkprogrammās: Mozilla Firefox (27 un jaunākas versijas); Google Chrome (30 un jaunākas versijas) un Google Chrome for Android (jaunākās versijas); Internet Explorer (8 un jaunākas versijas); Safari un Safari for iOS (jaunākās versijas). Lai pilnvērtīgi izmantotu Portālu, lietotājam obligāti jābūt ieslēgtam ''Java Script''.

 

8. Izmaiņas

Portāla administrācija ir tiesīga veikt jebkuras izmaiņas un papildinājumus noteikumos vienpusējā kārtībā jebkurā laikā, bez jebkādas speciālas paziņošanas. Reģistrējoties un atkārtoti ieejot Portālā, lietotājs piekrīt Portāla lietošanas noteikumiem, ieskaitot to grozījumus.

Uzdevumi.lv portāls patur visas tiesības un rīcības brīvību ņemt maksu par pakalpojumiem, kā arī mainīt šo pakalpojumu vērtību un lietošanas termiņu. Lietotāja profila bloķēšanas, izdzēšanas, lietošanas pārtraukšanas un/vai kļūdaini veikta maksājuma gadījumā, netiek atgriezti nekādi maksājumi saistībā ar Portāla pakalpojumu iegādi.