Lai sāktu izmantot Uzdevumi.lv, vispirms nepieciešams reģistrēt vai atrast jau reģistrētu bērna profilu. Lūdzu, izvēlieties veidu, kā reģistrēsiet vai sameklēsiet bērna profilu!