Sanda Pekstiņa

Sertifikāts "Identificēts skolotājs"

Lietotājam nav šis sertifikāts
Identifikācijas sertifikāts tiek piešķirts Uzdevumi.lv lietotājiem ar lomu ''Skolotājs'', ja ir veiksmīgi veikta reģistrācija un skolotāja identifikācija, kā arī reģistrētajam profilam ir PROF pieslēgums. Sertifikāts apliecina, ka skolotājam ir sniegta pieeja visiem portāla apmācības elementiem, dodot iespēju IKT izmantot mācību stundās un skolēnu patstāvīgajā darbā, kas optimizē formatīvo vērtēšanu un nodrošina diferencētu pieeju un atbalstu katram skolēnam.
 
Identifikācijas procedūra sevī ietver Uzdevumi.lv speciālista saziņu ar skolotāju vai mācību iestādi, lai viennozīmīgi konstatētu faktu, ka attiecīgais Uzdevumi.lv lietotājs norādītajā mācību iestādē strādā kā skolotājs. Skolotājam ir iespēja identificēties arī patstāvīgi, savienojot savu Uzdevumi.lv profilu ar ''E-klase'' elektronisko žurnālu.