Inese D Vītola

Skola:

Nopelnītie punkti par visiem uzdevumiem un testiem:

282

Sasniegumi un novērtējumi:

atzīme 7 , vairāk nekā 25%
atzīme 8