Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

13p.
1. Viena satekpunkta perspektīva 1p.
2. Viena satekpunkta perspektīva mākslas darbu reprodukcijās 2p.
3. Divu satekpunktu perspektīva 4p.
4. Divu satekpunktu perspektīvas pazīmes 4p.
5. Viena un divu satekpunktu perspektīva 2p.