Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

14p.
1. Satekpunkti 1p.
2. Trīs satekpunktu perspektīva 6p.
3. Trīs satekpunktu perspektīva mākslas darbu reprodukcijās 3p.
4. Lineārās perspektīvas veidi 4p.