Teorija

Uzdevumi

1. Faktūra

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Faktūru iegūšana (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Faktūras dabā

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Faktūras raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Materiāli skolotājiem