Teorija

Uzdevumi

1. Gleznošanai izmantotie materiāli

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Akvarelis

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Gleznojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Gleznošana

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Metodiskie materiāli