Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. Faktūra 1p.
2. Faktūru iegūšana 2p.
3. Faktūras dabā 1p.
4. Faktūras mākslā 1p.