Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. Ainavas raksturojums 1p.
2. Marīna 1p.
3. Plenērs 1p.
4. Ainava 1p.
5. Marīna 1p.