Teorija

Uzdevumi

1. Latviešu un lībiešu tautu izcelsme.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Latviešu un lībiešu tautu izcelsme.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Latviešu un lībiešu tautu izcelsme.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Senlatviešu kultūra, saimniecība.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Senlatviešu kultūra, saimniecība.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Senlatviešu kultūra, saimniecība.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Senlatviešu reliģija un sabiedrība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Senlatviešu reliģija un sabiedrība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Senlatviešu reliģija un sabiedrība

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Latvieši un lībieši

Grūtības pakāpe: vidēja

8
2. Seni latvieši

Grūtības pakāpe: vidēja

8
3. Seni latvieši

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Metodiskie materiāli