Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

10p.
1. Vielas un materiāli dabā 1p.
2. Vielu un materiālu īpašības 2p.
3. Vielu un materiālu pārvērtības 1p.
4. Vielu un materiālu izmantošana 1p.
5. Vielu maisījumi 1p.
6. Šķīdumi. Atbildi uz jautājumu par attēlu! 1p.
7. Masas daļas aprēķināšana 1p.
8. Šķīdināmās vielas masas aprēķināšana 2p.