Grūtības pakāpe:
00:06:00

Visi uzdevumi:

6p.
1. Dzīvības pazīmes 1p.
2. Augi. Sēnes 1p.
3. Dzīvnieki 1p.
4. Cilvēks 1p.
5. Mikropasaule 1p.
6. Ekosistēmas 1p.