Grūtības pakāpe:
00:05:00

Visi uzdevumi:

4p.
1. Drošība 1p.
2. Vide 1p.
3. Veselība 1p.
4. Dabaszinātņu un tehnoloģiju nozīme 1p.