68p.

Tēmā "Eksāmena 1. un 2. daļas uzdevumi (2013. g.)" pieejami 25 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.