9.klases skolēn!
 
2023. gada 6. jūnijā norisināsies eksāmens matemātikā 9. klasei.
Eksāmenam ir divas daļas. 1. daļas ilgums ir 105 minūtes, 2. daļas – 75 minūtes. Starp daļām ir starpbrīdis:
 
Eksāmena daļa Uzdevumu
skaits
Punkti Izpildes laiks (\(min\))
1. Zināšanas, izpratne un prasmes \(27\) \(60\) \(105\)
2. Kompleksu problēmu risināšana \(5\) \(20\) \(75\)
Kopā \(32\) \(80\) \(180\)
 
Eksāmena saturu veido trīs satura moduļi:
1) Skaitļi un algebra;
2) Ģeometrija;
3) Kombinatorika, statistikas un varbūtību elementi.
 
Svarīgs jaunums. Stingri un detalizēti vērtē pierakstu!
 
Screenshot10.png
 
YCUZD1001234923piktogramma11.svg Ar šo piktogrammu atzīmēti uzdevumi, kuros līdztekus risinājuma pareizībai vērtē korektu matemātikas valodas lietojumu.
 
YCUZD1001234923piktogramma21.svg ar šo piktogrammu – uzdevumi, kuros līdztekus risinājuma pareizībai vērtē, kā organizēts un skaidrots risinājums, cik tas saprotams citam lasītājam, piemēram, klasesbiedram.
 
Ar eksāmena uzbūvi un vērtēšanu vari iepazīties šeit: Matemātikas pārbaudes darba programma. Lai labāk saprastu un zinātu uzdevumos lietotos simbolus un apzīmējumus, iepazīsties ar programmas 3. pielikumu. Labāka rezultāta sasniegšanai iepazīsties ar sasniedzamajiem rezultātiem matemātikā (programmas 4. pielikums).
 
Eksāmena laikā skolēniem ir iespēja izmantot:
  • Eksāmena laikā Tev būs iespēja izmantot melnas vai tumši zilas krāsas pildspalvu, lineālu, cirkuli, kura kājiņā ievietota pildspalva, un formulu lapu
  • Eksāmena 2. daļā Tev ir iespēja izmantot kalkulatoru – tādu, kam pieejamas trigonometriskās funkcijas. Eksāmena 1. daļā kalkulators netiek izmantots.
Tāpat iepazīsties ar valsts pārbaudes darba paraugu un iepriekšējā gada eksāmenu, tā vērtēšanu un atrisinājumiem.