Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

16p.
1. 1. daļas 20. uzd. Varbūtība (2017) 1p.
2. 2. daļas 2. uzd. Kombinatorika un varbūtību teorija (2018) 3p.
3. 1. daļas 14. uzd. Kombinatorika (2015) 1p.
4. 1. daļas 16. uzd. Varbūtību teorija (2015) 1p.
5. 2. daļas 3. uzd. Kombinatorika un varbūtība. (2014) 4p.
6. 2. daļas 4. uzd. Kombinatorika un varbūtība. (2013) 4p.
7. 1. daļas 20. uzd. Kombinatorika. (2012) 1p.
8. 1. daļas 21. uzd. Kombinatorika, variantu skaits. (2011) 1p.