Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

25p.
1. 1. daļas 18. uzd. Straumes ātruma ietekme. (2010) 1p.
2. 2. daļas 8. uzd. Kustības grafiks (2017) 7p.
3. 1. daļas 23. uzd. Ceļš, laiks, ātrums. (2013) 1p.
4. 2. daļas 7. uzd. Teksta uzdevums par kustību. (2011) 7p.
5. 1. daļas 19. uzd. Laiks (2016) 1p.
6. 2. daļas 8. uzd. Bumbiņas lidojuma grafiks. (2010) 8p.